Binero Group ABs (publ) årsredovisning för 2018 offentliggjord

Binero Groups årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version och finns tillgänglig på www.binerogroup.com.

Stockholm den 30 april 2019

Binero Group AB (publ)