1. Startsida
  2. /
  3. Binero Group AB (publ) genomför riktad emission om totalt cirka 10,4 MSEK och föreslår kompensationsemission