BINERO GROUP AB ingår samarbetsavtal med STAKATER AB

BINERO GROUP AB (publ) (“Binero”), en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur, har ingått ett samarbetsavtal med Kubernetesspecialisten STAKATER AB (“Stakater”). Samarbetet avser gemensamma försäljnings- och teknikinitiativ för den nordiska molnmarknadens behov inom serverlös containerteknik.

Organisationer använder alltmer containeriserade lösningar, främst Kubernetes, för att automatisera driften av sina applikationer och göra dem säkra, skalbara och enkla att hantera. Det finns idag ett stort behov av managerade lösningar och användarvänliga tjänster, för att göra det enkelt för kunderna att anpassa och implementera Kubernetes.

Genom att samarbeta med Stakater – en certifierad RedHat-premium partner och leverantör av en fullt managerad Kubernetes-baserad DevSecOps-plattform ”Stakater Agility Platform” – kan Binero nu tillhandahålla en komplett molnlösning till kunder med kvalificerade Kubernetes-behov. Med en managerad Kubernetes-lösning kan kunden fokusera på att bygga sina affärsapplikationer, medan leverantören säkerställer en högkvalitativ underliggande teknikplattform. I och med samarbetet kommer Stakaters kunder att nu också få tillgång till ett svenskt moln, som utan undantag efterlever europeiska dataskyddslagar.

“Vi vill ge våra kunder möjlighet att enkelt kunna utveckla sina verksamheter med hjälp av den senaste tekniken. Med Stakaters managerade Kubernetes-plattform, som körs på vårt svenska publika moln, kan organisationer fokusera på att öka sin konkurrenskraft och möta kundernas förväntningar på snabb utveckling – utan att lägga tid på att hantera underliggande infrastruktur”, säger Charlotte Darth, VD för Binero Group.

Genom detta samarbete kommer företagen att stärka och bygga vidare på varandras go-to-market- och teknikstrategier, vilket ger en komplett lösning för den nordiska molnmarknaden.

”Vårt partnerskap innebär att Stakater kan erbjuda flaggskeppsprodukten Stakater Agility Platform på ett svenskt publikt moln, vilket stöttar vår tillväxtagenda. Sedan tidigare har vi erfarenhet av att erbjuda tjänsten på globala hyperscaler-moln, och nu kan vi tillhandahålla professionella verktyg och tjänster som hjälper våra kunder att skapa och hantera sin Kubernetes-baserade infrastruktur utan dataintegritetsproblem även på den nordiska marknaden. ”, säger Rasheed Amir, grundare och VD för Stakater.

Binero.Cloud är en svensk molninfrastrukturlösning som bygger på principerna open source, dataintegritet och hållbarhet. Kunderna erbjuds en lättanvänd, standardiserad open source-lösning för att konsumera infrastrukturtjänster i en modern och transparent ”pay-as-you-go”-modell. Ny funktionalitet och nya tjänster adderas kontinuerligt i molnportföljen, baserat på kundernas behov såväl här och nu, som teknologitrender i framkant.

Stakater är en föregångare i Norden vad gäller kompetens inom Kubernetes-området. Stakater bygger och hanterar Kubernetes-kluster främst för större företag, så att de kan fokusera på sin affär och upprätthålla den snabba innovations- och utvecklingstakt som krävs idag. Deras managerade tjänst ’Stakater Agility Platform’ är en lättanvänd Kubernetes-lösning i en transparent och enkel "as-a-service"-modell.