BINERO GROUP AB ingår samarbetsavtal med ARROW ELECTRONICS

BINERO GROUP AB (publ) (“Binero”), en svensk leverantör av moln- och plattformstjänster, har ingått ett samarbetsavtal med ARROW ELECTRONICS (“Arrow”). Binero's publika molntjänst är nu tillgänglig för Arrows kanalpartners i Arrows multi-cloud plattform ArrowSphere, Arrows prisbelönta molnhanteringsplattform.

Bineros publika molnplattform har under det senaste året tagit rejäla kliv framåt och är nu en av de ledande på den nordiska marknaden. Den helsvenska plattformen baseras på OpenStack, som är en erkänd, global standard för molninfrastruktur och en av världens bredast distribuerade plattformar för utveckling av molntjänster.

”Många företag ser över sin molnstrategi för att efterleva regelverk för persondatalagring. Bineros publika moln är ett regulatoriskt säkert val då vi garanterar våra kunder dataskydd under svensk och europeisk lagstiftning. Samarbetet med Arrow gör att vi ökar vår räckvidd i Norden och kan nå kunder som söker en europeisk molntjänst” säger Charlotte Darth, VD i Binero Group AB.

Bineros publika moln utgör ett europeiskt alternativ till amerikanska molntjänster, som efter att EU-domstolen ogiltigförklarat det så kallade Privacy Shield-avtalet i juni 2020, inte längre kan garantera skydd för persondata som lagras i moln ägda av amerikanska företag.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Darth, VD Binero Group AB
charlotte.darth@binero.com

Jes Kongsmark, VD Arrow ECS Sweden AB
jes.kongsmark@arrow.com