AktivBo AB väljer Bineros molntjänst för AI-baserad bearbetning av stora datavolymer

BINERO GROUP AB (publ) (“Binero”), en svensk leverantör av moln- och plattformstjänster på öppna standarder, har tecknat avtal med AktivBo AB (”AktivBo”), ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag för fastighetsmarknaden. Avtalet innebär att AktivBo använder Bineros publika moln för AI-baserad analys av stora datavolymer.

AktivBo erbjuder datainsamling, datadriven analys och agerbara insikter som skapar underlag för styrning av fastighetsbolags verksamheter. AktivBo ställer miljontals frågor varje år för både små och stora bolag och behandlar personuppgifter i stor volym då många kundundersökningar görs i Europa. Stora datavolymer driver på användandet av AI och maskininlärning för att träna mjukvaran att ta beslut baserad på historik.

AktivBo sökte en kraftfull och lättanvänd europeisk molntjänst som bygger på öppna standarder för att kunna träna och drifta våra maskininlärningsmodeller. Bineros molntjänst ger oss verkligen den möjligheten! Nu kan vi skapa en avancerad maskininlärnings-pipeline som samtidigt är helt GDPR-säker vilket gör att vi kan utveckla nästa generations AI-tjänster för vår analysplattform. Detta kommer betyda mycket för våra kunder då vi kan skapa agerbara insikter av historiska data på ett nytt sätt för fastighetsbolagen som vi inte har kunnat göra innan. Att vi dessutom får en lösning som garanterar dataskydd för våra kunders data är ytterligare en anledning till att vi väljer samarbete med Binero”, säger Anton Persson, CTO på AktivBo AB.

Bineros publika molntjänst erbjuder grafikkortsacceleration (GPU-acceleration) som gör att AI-applikationer kan köras på ett snabbt och effektivt sätt i molnet. Molntjänsten är byggd på öppna standarder och är en lättanvänd, standardiserad tjänst som konsumeras i en modern och transparent ”pay-as-you-go”-modell. Paketeringen av olika tilläggstjänster gör det enkelt för kunderna att komma igång med användandet och nya tjänster läggs till löpande.

”Att hjälpa digitala tillväxtbolag till framtidssäkrade och regelefterlevande lösningar är något som Binero brinner för. Vi är stolta att nu kunna erbjuda våra kunder GPU-acceleration för kraftfull analys och bearbetning. Att stödja AktivBo med den allra senaste teknologin visar på den spets som vi som molnbolag har”, säger Charlotte Darth, VD på Binero Group AB.

För mer information, vänligen kontakta

Anton Persson, CTO på AktivBo AB
Anton.persson@aktivbo.se

Charlotte Darth, VD på Binero Group AB
Charlotte.darth@binero.com