SLA

Service Level Agreement

SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange vilken kvalitet en leverans ska hålla mellan en leverantör och klient, kort och gott vilken nivå av service som ska levereras.

När det gäller IT-tjänster så brukar ett SLA till exempel definiera vilken tillgänglighet ett system ska ha, hur lång tid det högst får gå innan felavhjälpning ska påbörjas, hur snabbt felet ska vara åtgärdat, hur många gånger ett fel får förekomma under en given tidsperiod etc.

Det är en självklarhet för Binero att ha ett allomfattande SLA, samt givetvis allmänna avtalsvillkor, som reglerar förhållandet mellan oss och våra uppdragsgivare. Trovärdighet, trygghet och säkerhet är av yttersta vikt för oss.

Här nedan kan Du följa länkarna till våra allmänna avtalsvillkor och SLA på både svenska och engelska.

ALLMÄNNA VILLKOR – SV
GENERAL TERMS – EN
SLA – SV
SLA – EN