Bineros datacenter först i världen att miljöcertifieras av fossil free data

Bineros hållbarhetsarbete når nya framgångar då bolagets datacenter i Vallentuna nu erhållit den globala miljömärkningen Fossil Free Data. Det innebär att Bineros datacenter möter strikta krav på att vara energieffektivt, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 % förnybar el.

 

Många ser digitaliseringen och en ökad användning av data som klimatsmart, men det innebär också en stor påverkan på klimatet eftersom många av världens datacenter drivs med fossila bränslen. Redan idag står datalagring för drygt två procent av de globala koldioxidutsläppen och tre procent av världens energiförbrukning. Detta gör att datalagringens koldioxidutsläpp ligger på samma nivå som den globala flygindustrin enligt vetenskapstidskriften Nature.

Kvitto på hög effektivitet och återvinning

En miljöcertifiering via Fossil Free Data bekräftar ett framgångsrikt hållbarhetsarbete för datacenter som möter strikta krav på effektiv energianvändning. Certifieringen ger ett tydligt kvitto på att kundernas system och data hanteras på ett hållbart sätt.

”Det är otroligt roligt att få certifiera Binero enligt den här nya standarden. Med sin stora andel förnybar energi har Sverige har ett utmärkt utgångsläge för hållbara datacenter och Binero visar vägen för mer klimatsmart datalagring och användning”, säger Patrik Öhlund, VD  Node Pole.

Bineros certifierade datacenter är placerat på tomtmark som redan tidigare varit inkopplat på fjärrvärmenätet i Vallentuna. Hela anläggningen drivs på grön energi och i det slutna systemet skickas kallvatten in och varmvatten ut, med resultatet att överskottsvärmen används för att värma upp kommunens fastighetsbestånd.

”Binero har en väl utvecklad hållbarhetsstrategi för våra datacenter, där vi satsat stort på energiåtervinning, strömsnål teknik och kyllösningar – utan att göra avkall på vare sig teknologi, prestanda eller säkerhet. Tvärtom håller vi högsta klassning även där”, säger Stefan Andersson, VD  Binero Group.

Nu satsar bolaget vidare, bland annat på sin egna publika molntjänst – infrastruktur som en tjänst baserad på OpenStack, som utgår från just det certifierade datacentret i Vallentuna. Bolaget erbjuder därmed ett nära och mer hållbart val för svenska bolag som vill göra resan till molnet, som alternativ och komplement till de stora utländska molnleverantörerna.

 

Vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?