Företrädesemission 2023

Styrelsen för Binero Group AB (publ) (”Binero” eller ”Bolaget”) har den 3 maj 2023 beslutat att genomföra dels en riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 om cirka 10,4 MSEK (den ”Riktade emissionen”), dels beslutat att föreslå en företrädesemission om cirka 10,1 MSEK till de aktieägare som inte deltog i den Riktade emissionen (”Företrädesemissionen”). På denna sida hittar du relevant information om emissionerna.