Bolagsledning

Charlotte Darth är ny VD sedan 1 feb 2020

Charlotte har lång erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen, senast som VP Emerging Technologies på CGI Sverige AB. Charlotte har även tidigare arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB.

Charlotte Darth, CEO

Född: 1968
Om Charlotte: Charlotte Darth har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon har erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen, senast som VP Emerging Technologies på CGI Sverige AB. Charlotte har arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB.

Kontaktuppgifter
Telefon: +46 (0)8 511 05 500
E-post: charlotte.darth@binero.com

Christer Samuelsson, CFO

Född: 1962
Om Christer: Christer Samuelsson är utbildad ekonom vid Uppsala Universitet med över 15 års erfarenhet som CFO och ekonomichef från olika branscher och storlekar på företag. Christer har även haft ett flertal andra ledande befattningar. Christer tillträdde bolaget den 24 augusti 2020.

Kontaktuppgifter
Telefon: +46 (0)8 511 05 500
E-post: christer.samuelsson@binero.com