finansiella rapporter och presentationer

Binero är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2013. Här hittar du våra finansiella rapporter. Under VD presenterar kan du också höra och ladda ner vår VD:s Charlotte Darth presentation av kvartalsrapporterna.