1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. rätt publikt moln hjälper dig minska klimatavtrycket

Rätt public cloud hjälper dig minska klimatavtrycket

Ökad virtualisering, bättre kylsystem, smartare nätverksteknik och innovativa kretslopp för återvinning av kyla och värme. Det är några av nycklarna till att datacenters energiförbrukning inte längre behöver skena i takt med mängden data som skapas, lagras och hanteras. Binero har valt att gå i bräschen för en helt ny generation datacenter och kan därför erbjuda 100 procent fossilfri data och applikationer, med en av branschens absolut lägsta energiförbrukning.

Omställning mot klimatneutrala datacenter

Digitaliseringen, och de miljontals datacenter som driver den, pekas ofta ut som en energislukande miljöbov. Ibland med all rätt – fortfarande finns det datacenter som drivs med hjälp av fossila energikällor, vilket helt enkelt inte är okej år 2021. Studier pekar på att datacenters arbetsbelastningar långt mer än sexdubblades under det senaste decenniet, vilket ledde till en ökning av energiförbrukningen med 6 procent. Den här utvecklingen behöver vändas och produktionen gå mot att bli åtminstone klimatneutral, då världens datacenter redan för några år sedan stod för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin.

Det handlar alltså om att kunna hantera och driva allt mer data, tjänster och applikationer, med allt mindre energi. Vi ser flera viktiga nycklar som möjliggör den utvecklingen. Först och främst sänkt energianvändning genom större och effektivare servervirtualisering. Mer energieffektiva portteknologier har också möjliggjort en tiofaldig ökning av IP-trafiken för datacenter med endast blygsamma ökningar av energianvändningen i nätverksenheter. Dessutom har moderna och effektivare kylsystem möjliggjort en drastisk sänkning av PUE-talet (Power Usage Effectiveness) under de senaste åren.

PUE-talet för Bineros datacenter i Vallentuna bedöms vara så lågt som 1,1 - en nivå som sågs som en utopi för några år sedan, men som alltså är fullt möjlig idag om bara klimatfrågan premieras redan vid bygget av datacentret.

Vi har byggt vårt datacenter med både klimat och användare i fokus, från grunden tillsammans med vår energipartner E.ON och i nära samarbete med Vallentuna Kommun. Den värme som produceras i datacentret skickas ut i Vallentuna kommuns fjärrvärmenät för uppvärmning av bostäder, och det kalla vatten som kommer tillbaka används för att återigen kyla datacentret i ett modernt kretslopp. Under 2020 belönades vi med det globala klimatcertifikatet Fossil Free Data, vilket innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 procent förnybar el.

 

Delade resurser sänker klimatavtrycket

En lika klart lysande klimathjälte är även det publika molnet. På vissa sätt kan molnet ses som en energislukare, sett till exempelvis videostreaming som är rejält belastande. Men det finns också en klar uppsida med organisationer övergång från traditionella plattformar till molnet. Tack vare molnets resursdelning körs allt färre servrar på en minimal del av sin kapacitet, eftersom publika molntjänster kan dela beräknings- och lagringsresurser på sätt som är hundratals gånger mer energieffektivt.

För även om ett datacenter körs på låg kapacitet kräver det fortfarande att servrarna är igång, vilket innebär att de fortfarande kan konsumera stora mängder ström – inte minst om det handlar om äldre modeller av servrar. Denna typ av datacenter ägs ofta av företag som ännu inte har flyttat till publika SaaS- eller IaaS-moln – en flytt som redan från dag ett sänker ett företags miljömässiga fotavtryck kopplat till IT-tjänster. De organisationer som ännu inte har migrerat till publika moln kan alltså ta stora kliv mot sina miljömål - inte minst om de väljer en klimatcertifierad molnleverantör.

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?