1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. publika molntjänster ökar

IT-investeringarna ökar i hela världen – och mest pengar läggs på molnlösningar

Trots en viss global ekonomisk osäkerhet fortsätter världens företag att spendera allt mer på IT. Enligt en ny prognos från Gartner kommer de totala IT-utgifterna i år att uppgå till drygt 3,9 biljoner dollar – vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med 2019. Och under 2021 beräknas utgifterna passera 4 biljoner dollar (tolv nollor efter den fyran).

 

”Även om politisk osäkerhet pressade den globala ekonomin närmare en fruktad recession, så inträffade den inte under 2019 och det är fortfarande inte det mest troliga scenariot för 2020,” sa John-David Lovelock, forskningschef på Gartner, i samband med att analysjätten presenterade sin prognos.

 

Enligt Gartners prognos kommer företagens IT-utgifter för molnbaserade lösningar att ha en mycket snabbare tillväxt än utgifterna för ”traditionell” IT fram till 2022. Programvara kommer att vara den snabbast växande marknaden i år och nå en tvåsiffrig tillväxt på 10,5 procent – och tillväxten drivs till största delen av programvara som tjänst (SaaS).

 

SaaS dominerar utgifterna

Men även om SaaS kommer att få den största delen av utgiftskakan, förväntar sig Gartner ändå att även utgifterna för icke molnbaserade typer av programvara kommer att öka, om än i en långsammare takt. Licensbaserad programvara kommer fortfarande att köpas av företag, och enligt Gartner kommer användningen att öka långsamt fram till 2023 – trots att det är tydligt att molnet tar över på längre sikt.

 

”Förra kvartalet ställdes företag inför dilemmat i utmaningen att på samma gång sänka kostnaderna och investera för tillväxt. Mognande molnmiljöer är ett exempel på hur detta dilemma kan lösas. Organisationer kan idag förvänta sig en större avkastning på sina molninvesteringar genom tydliga kostnadsbesparingar, förbättrad flexibilitet och innovation och bättre säkerhet. Detta är en trend och utveckling som kommer att fortsätta”, menade John-David Lovelock.

 

Marknaden för publika molntjänster ökar

Att allt större del av de totala IT-utgifterna flyger upp i molnet är alltså solklart. Under 2020 kommer marknaden för publika molnlösningar att uppgå till 140,4 miljarder dollar, en ökning med 15,5 procent jämfört med 2019.

 

Alla regioner investerar mer i molnet, men USA står fortfarande för över hälften av de samlade globala utgifterna för molnlösningar. Storbritannien håller andraplatsen – där läggs 8 procent av de totala IT-budgetarna enbart på publika molntjänster (IaaS) vilket under 2020 kommer att motsvara 16,6 miljarder dollar.

 

I EMEA-regionen kommer de totala utgifterna för publika molntjänster att uppgå till 57,7 miljarder dollar 2020, jämfört med 50 miljarder dollar under 2019.

 

Stark dollar påverkar övriga världen

Den motvind som kan skönjas är kopplad till att den starka dollarn påverkat vissa regioner negativt och avskräckt företag där från att öka sina IT-utgifter för till exempel enheter och datacenterutrustning.

 

Gartner pekar på att till exempel mobiltelefonutgifterna i Japan kommer att minska i år, på grund av att de lokala genomsnittliga försäljningspriserna stiger som en följd av att den amerikanska dollarn växer sig starkare. Storbritanniens utgifter för datorer, skrivare, servrar och till och med externa lagringssystem förväntas också minska med 3 procent, enligt Gartners prognos.

 

Under det sista kvartalet av 2019 stod enhetsmarknaden för den kraftigaste nedgången sett över alla segment, men trots det kommer den marknaden att återgå till en total tillväxt under 2020. Gartner förutspår en ökning av utgifter för IT-enheter med 10 miljarder dollar, främst drivet av antagandet av nya, billigare telefonalternativ i Kina och tillväxtländer i Asien och Stilla Havs-regionen.

 

Europa tar fart igen

För Europa, som sett en inbromsning i IT-investeringarna de senaste tre åren, delvis på grund av Brexit-debaclet och det fallande pundet, väntar nu ett återhämtningsår, enligt Gartner. Till exempel beräknas utgifterna för företagsprogramvara i EMEA-regionen öka med 9,2 procent under 2020 – och SaaS ensamt kommer att stå för en tillväxt på 17,7 procent under året.

 

För Europa, som sett en inbromsning i IT-investeringarna de senaste tre åren, delvis på grund av Brexit och det fallande pundet, väntar nu ett återhämtningsår, enligt Gartner. Till exempel beräknas utgifterna för företagsprogramvara i EMEA-regionen öka med 9,2 procent under 2020 – och SaaS ensamt kommer att stå för en tillväxt på 17,7 procent under året.

Gartner pekar på hur nedgångar i både euron och det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn under 2019 pressade en del IT-utgifter och orsakade en ökning av de lokala priserna för teknikhårdvara. 2020 förväntar man sig emellertid att Brexit-frågan når en slutgiltig lösning och att pressen på valutakurserna kommer att mildras.

 

Nya lagar ökar också utgifterna

Efterlevnaden av nya och hårdare lagstiftningar kring dataintegritet och säkerhet, främst genom GDPR men även genom förändringar i annan handelspolitik och immateriella rättigheter, har också inneburit att många organisationer ökat sina investeringar i IT-säkerheten. Under 2019 ökade säkerhetsutgifterna med 9,3 procent och under 2020 kommer de att öka med ytterligare 8,9 procent.

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?