1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. Ökade molninvesteringar

Molninvesteringarna ökar snabbt – nu en fjärdedel av företagens it-budgetar

I undersökningen 2020 State of Tech Spend Survey, utförd av Flexera, tillfrågades hundratals IT-chefer på stora företag med fler än 2000 anställda om hur de fördelade sina investeringar i IT och teknik. Deras svar avslöjar att olika typer av molnlösningar snabbt tar en allt större del av kakan.

I dag går nämligen en fjärdedel av IT-investeringarna nu till molnlösningar, och allra mest investeras det i publika molntjänster (IaaS/PaaS) och i SaaS-lösningar. Det innebär att molninvesteringarna nu överstiger vad som totalt spenderas på olika typer av ”on-premise”-lösningar (lokala fysiska instanser av hårdvara/mjukvara). Nästan en fjärdedel av företagens totala utgifter för programvara läggs nu på SaaS (Software-as-a-Service), medan den återstående delen fortfarande investeras i ”traditionell” programvara.

 

Fler arbetsprocesser flyttas till molnlösningar

Denna förskjutning av utgifterna kommer utan tvekan att fortsätta under 2020. Mer än 80 procent av de svarande uppger att de räknar med att öka sina investeringar inom både IaaS/PaaS och SaaS – och 40 procent förväntar sig betydande ökningar av investeringarna inom IaaS/PaaS. Tillväxten kommer att drivas av att allt större del av företagens arbetsprocesser migrerar till molnet – de tillfrågade IT-cheferna uppger att 32 procent av deras arbetsprocesser för närvarande körs i molnet (SaaS, IaaS och PaaS) men att andelen kommer att öka till 43 procent redan under nästa år.

Den ökade användningen av molnlösningar kommer att finansieras genom minskade investeringar i on-premise-programvaror och egna datacenterlösningar. Mer än hälften av de svarande planerar att minska sina investeringar i traditionell programvara medan 65 procent planerar att minska sina investeringar i egna datacenterlösningar under 2020.

 

Utmaning att få kontroll över sina IT-utgifter 

I undersökningen framgår också att organisationer fortfarande ser en stor utmaning i att hantera såväl sina molnkostnader som sina totala IT-utgifter, och att det därför krävs arbete för att optimera utgifterna för sina växande – och alltmer molnfokuserade – IT-portföljer. Organisationerna kämpar redan med att skapa synlighet och kontroll över sina IT-utgifter. Mindre än en fjärdedel anser att deras organisation i dagsläget är ”mycket mogen” vad gäller kostnadsoptimeringen av traditionella programlicensutgifter, medan mindre än 15 procent anser sig vara mogna att hantera och optimera utgifterna för publika molntjänster och SaaS.

Den främsta utmaningen är enligt de svarande att skapa rapportering om utgifter kopplade till levererade IT-tjänster (86 procent av de svarande pekar dessutom på att antalet manuella processer inom utgiftshanteringen är en stor utmaning). Detta område är också särskilt kritiskt eftersom företag måste försöka bedöma kostnadseffekterna av migreringar av IT-tjänster till molnet, för att kunna mäta avkastningen på sina digitala transformationsinsatser.

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?