1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. multicloud kan öka din flexibilitet

Multicloud kan öka din flexibilitet

Allt fler organisationer väljer att använda fler än en leverantör för sina molnsatsningar. Det finns många fördelar – men också några fallgropar du helst vill undvika.

 

Multicloud är precis vad det låter som: i stället för att bara välja en enda leverantör av publika molnläsningar för hela dina verksamhets behov, innebär multicloud att du använder en mix av IaaS-tjänster från två eller flera molnleverantörer och dela upp arbetsbelastningar mellan dem. På så vis kan du välja och anpassa tjänster utifrån vilka som ger den största flexibiliteten, tillförlitligheten, funktioner och pris.

 

För många organisationer är de stora molnplattformarnas ”one-size-fits-all”-lösningar sällan det optimala valet för alla delar av verksamheten. Däremot kan det vara rätt val för en viss avdelning eller funktion, medan det kan behövas helt andra lösningar för andra avdelningar eller typer av data (till exempel för molnlagring av personuppgifter, där lagstiftningar som GDPR kan ställa krav på att data inte får lagras hos bolag med hemvist utanför Sveriges eller EU:s gränser). Du kan också få tillgång till nischade funktioner hos mindre aktörer, som de stora antingen inte erbjuder som standard eller tar mer betalt för som tilläggstjänst.

 

Vilka är de viktigaste fördelarna med multicloud?

Multicloud låter dig dra fördel av styrkorna hos flera molnleverantörer

När du integrerar flera moln i ditt företags IT-strategi kan ni anpassa era affärsbehov till de bästa molnleverantörerna för varje enskild uppgift. Till exempel kan du välja en molnleverantör baserat på en hög uppladdningshastighet, medan en annan leverantör kanske kan garantera mer gynnsamma serviceavtal. De globala aktörerna på marknaden kan erbjuda hundratals olika molntjänster, men det betyder ändå inte att de kommer att kunna uppfylla alla dina molnbehov, åtminstone inte på ett helt optimalt sätt.

 

Genom att välja flera molnleverantörer kan du dra nytta av de bästa delarna av varje leverantörs tjänster och mixa och matcha för att passa dina applikationer, arbetsbelastningar och verktyg. Olika affärsenheter kan ha olika krav, där ett globalt moln kan vara idealiskt för en enhet medan en lokal molnleverantör kan vara bäst lämpad för en annan. I stället för att anpassa dina processer efter en leverantörs erbjudande, har du alltså friheten att få åtkomst till flera alternativ, som var för sig kan erbjuda bäst matchning för olika delar av ditt företags verksamhet. Multinationella organisationer kommer dessutom troligtvis att upptäcka att det som är optimalt för en geografisk region, ofta inte är lika bra för en annan. Multicloud löser problemen.

 

Du undviker inlåsning med en specifik leverantör

En av de viktigaste fördelarna med multicloud är att undvika inlåsningseffekter som ofta uppstår om du bara har en enda molnleverantör. Om alla dina applikationer är byggda för att fungera på en specifik molnplattform, kommer du också att vara bunden till den plattformen. Det kommer att försvåra ett byte i ett senare skede. Leverantören kan inledningsvis ha uppfyllt dina behov – men om du växer ur deras moln när ditt företag tar fart och behöver skala upp, kanske det inte längre är det optimala valet.

 

Om du använder multicloud redan från början kan dina utvecklare också skapa appar som fungerar på flera plattformar, vilket ger dig maximal flexibilitet att dra fördel av den bästa prisbilden eller prestandan för olika plattformar. Genom att undvika inlåsning får du också maximal möjlighet att optimera för kostnader och prestanda.

 

För många företag är en av de viktigaste fördelarna med multicloud förstås möjligheten att välja molntjänster som uppfyller företagets behov till bästa möjliga pris. Med en multicloud-strategi blir det enklare att optimera både kostnader och prestanda.

 

Du bör också ha i åtanke att molnleverantörer ofta lanserar nya tjänster och ändrar sina priser. Det kan hända att kostnaderna ökar, eller att bättre erbjudanden blir tillgängliga någon annanstans. Om du är inlåst hos en enda leverantör kan du inte snabbt utnyttja bättre möjligheter. Om du väljer en multicloud-strategi behåller din organisation makten, inte molnleverantören.

 

Med andra ord kan du njuta av friheten att jämföra olika leverantörer och säkra de bästa tillgängliga priserna baserat på dina specifika IT-behov. Och eftersom du inte är begränsad till en enda molnleverantörs villkor kan du välja den bästa leverantören baserat på allt från flexibilitet kring kontrakt och betalning till anpassningsbar kapacitet och andra viktiga element.

 

Ökad säkerhet och beredskap

Multicloud kan också hjälpa till att skydda ett företags kritiska affärsapplikationer och data genom att erbjuda överlappande funktioner för säkerhetskopiering och återställning om olyckan skulle vara framme, oavsett om den orsakas av en trasig disk, strömavbrott eller naturkatastrof. Att lägga till ytterligare molninstanser (med bas på olika geografiska platser) som en del av din säkerhetsstrategi ger en högre nivå av tillförlitlighet, stabilitet och säkerhet. Många risker som är förknippade med data i molnet minskar också med multicloud. Om en leverantör råkar ut för fel eller cyberangrepp i sin infrastruktur, kan en användare med flera moln snabbt byta till en av sina andra leverantörer eller säkerhetskopiera till ett privat moln.

 

Förbättrad prestanda

Organisationer kan ofta minimera latens och andra prestandaproblem genom att välja en molnleverantör med datacenter som ligger geografiskt nära, eftersom prestanda i allmänhet korrelerar med antalet nätverkshopp mellan servrar. Genom att använda flera leverantörer, kan du utnyttja närheten och använda snabba anslutningar med låg latens för att avsevärt förbättra applikationens svarstid och därigenom ge en bättre användarupplevelse. En optimerad nätverksprestanda och smidigt trafikflöde uppnås enklast genom snabbare kopplingar mellan flera leverantörer av molntjänster. För företag med ett stort antal molnbaserade arbetsbelastningar är det därför sannolikt att den optimala lösningen involverar flera molnleverantörer.

 

Minska problemen med skugg-IT

Det kan också vara värt att nämna att många företag redan använder multicloud utan att veta om det. Så kallad skugg-IT är en benämning för teknik som antagits av individer eller affärsenheter oberoende av IT-avdelningen. Och omfattningen av sådan skugg-IT kan vara ofattbart stor. I McAfees ”2019 Cloud Adoption and Risk Report” ombads 1400 IT-ansvariga i elva länder att uppskatta det totala antalet molntjänster som användes i deras organisationer. De uppgav ett genomsnitt på 31 – det faktiska genomsnittet var hela 1935 molntjänster! Genom att officiellt implementera en multicloud-strategi kan du också i högre grad skapa en överblick över allt som används – för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.

 

Vilka är nackdelarna med en multicloud-strategi?

Det finns som synes väldigt tydliga fördelar med multicloud, men ingen molnstrategi är perfekt i alla avseenden – det finns ibland nackdelar att ta i beaktande.

 

Säkerheten kan vara en utmaning

En nackdel med att sprida dina arbetsbelastningar, applikationer och data över flera plattformar är säkerhet. Det finns finns som vi nämnde ovan många fördelar med att inte lägga alla dina ägg i en korg, men med flera molnplattformar kan det också uppstå en ökad komplexitet som kan göra det svårare att säkra dina data. Det kan till exempel handla om att du måste lägga mer tid och ansträngning på att säkerställa att du har en likvärdig säkerhet på alla plattformar som används.

 

Ökad komplexitet kan ge huvudvärk

Multicloud kan tillföra en ökad komplexitet i din organisations IT-landskap – inte minst blir överblicken och övervakningen av molnmiljöer svårare ju fler leverantörer du använder. Så även om du utnyttjar möjligheterna att spara in på kostnader, kan det resultera i en bristande insyn i dina molnmiljöer, som medför att dessa besparingar kanske inte ens kan realiseras. Risken med en ökad komplexitet ökar dessutom markant om antagandet av multicloud sker på ett ad hoc-sätt, snarare än att planeras från grunden.

 

Att implementera och hantera en multicloud-miljö kan vara en utmaning, speciellt om du inte har ett IT-team som är välbevandrat i de olika molnplattformarna. Varje plattform har sina egna gränssnitt, och att konfigurera och hantera olika plattformar kan orsaka en viss huvudvärk.

 

I undersökningen ”Public Cloud Trends 2019 and Beyond” rankades alternativet ”Hantera flera molnlösningar” på femte plats bland de områden där de svarande företagen menade att de behöver mer stöd från sina molnleverantörer. De svarande uppgav också att de föredrar molnleverantörer som erbjuder hjälp med att ta fram anpassade molnstrategier samt hjälp med migrering och manageringsfunktioner.

 

Sammanfattning – multicloud eller ensamcloud?

Företag vill och bör använda den mest lämpliga miljön för just sina funktioner, verktyg och data. Företag som använder en multicloud-strategi kan optimera för prestanda, göra betydande kostnadsbesparingar och få betydande konkurrensfördelar på ett sätt som inte går med bara en enda leverantör. Så även om det ger en ökad komplexitet och ibland kräver mer kompetens och arbete – det är svårt att argumentera mot att anta en multicloud-strategi.

 
 

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?