1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. Hållbar upphandling

Dags att ställa hållbarhetskrav när du upphandlar molntjänster och it-infrastruktur

Med användandet av AI, 5G och övergången till molnet hanteras idag enormt stora volymer data i olika molnplattformar. En förutsättning för digitaliseringen och till nytta för individ, företag och samhälle. Men det är också något som har en mycket större påverkan på vårt klimat än många känner till. Världens datacenter står idag för en klimatpåverkan i paritet med hela den globala flygindustrin.

Ändå är det inte en självklarhet att ställa krav på hållbar produktion när företag upphandlar molntjänster och IT-infrastruktur. 

 

För att verkligen uppnå en förändring i branschen måste det nu ställas hårdare hållbarhetskrav av kunderna, vid upphandling av moln- och infrastrukturtjänster. Möjligheten att nå EU:s mål om klimatneutral produktion av digitala tjänster till 2030 kan inte vara beroende av viljan hos ett fåtal aktörer, utan det måste bli ett lika självklart krav vid upphandlingar som den tekniska utvärderingen är. 

 

100 procent fossilfri data och applikationer

Molnbolaget Binero har under de senaste åren haft ett stort fokus på att minska sin klimatpåverkan och förra året fick deras anläggning norr om Stockholm, som första datacenter i världen, den internationella miljöcertifieringen Fossil Free Data Center.

Vi upplever att många företag inte ännu är medvetna om att deras val av molntjänstleverantör kan innebära ett rejält kliv framåt även för bolagets hållbarhetsarbete. Genom att välja en klimatcertifierad aktör, istället för de leverantörer som framför allt premierar snabb utbyggnad, kan de minska både sitt koldioxidavtryck och sin energiförbrukning.

 

Lokalt moln - snabbare, lägre kostnad och eu-kompatibelt

Att välja hållbart innebär inte att du behöver kompromissa med varken prestanda eller pris.

 

Tvärtom ser vi exempel på kunder som när de flyttar från ett globalt moln till vår svenska molnplattform får ett 30% snabbare moln till 30% lägre kostnad - dessutom 100% fossilfritt med marknadsledande lägstanivåer på energiförbrukning. Det finns idag inga motsättningar mellan teknik, pris och hållbarhet.

 

Svenska branschaktörer ligger generellt sett långt fram i sitt klimatarbete och det finns fler hållbarhetsvinster för både individ och samhälle med att använda en lokal aktör.

 

Det är bara molntjänstleverantörer med säte inom Europa som kan försäkra sina kunder om integritet och dataskydd under europeisk lag och GDPR. När du väljer en svensk molnplattform stöttar du dessutom en framväxande ny svensk basindustri, som även är viktig för vår digitala suveränitet.

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?