1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. colocation växer snabbt

Allt mer känslig information i molnet – så skyddar du den bäst

Allt fler organisationer ser de stora fördelarna med att använda colocationtjänster i stället för att försöka driva sina egna datacenter – och den globala colocationmarknaden förutspås växa kraftigt i framtiden. 

 

Enligt den nya rapporten ”Data Center Colocation market – Growth, Trends, and Forecast (2019 – 2024)” värderades den globala colocationmarknaden för datacenter till 28,3 miljarder dollar under 2018 och förväntas växa kraftigt och uppgå till hela 52,54 miljarder dollar när vi når år 2024, med en årlig sammansatt tillväxttakt (CAGR) på 10,92 procent under prognosperioden (2019 – 2024).

 

Det är knappast någon nyhet att det idag genereras enorma mängder data hos världens organisationer, inte minst genom ett ständigt ökande antal uppkopplade sensorer, tjänster, verktyg och moln- och mobilapplikationer. Ökningen av genererad data har också ökat efterfrågan på datacenter över hela världen. Cisco beräknar att den årliga globala IP-trafiken för datacenter kommer att nå 20,6 zettabyte i slutet av 2021, att jämföra med 6,8 zettabyte under 2016. Uppskattningsvis sker en årlig ökning av data som genereras globala med 35 procent, något som länge resulterat i att många organisationer kontinuerligt tvingats utöka sin lagringskapacitet kraftigt. 

 

Svårt med skalbarhet på egen hand

De senaste åren har det blivit allt tydligare att organisationer trots detta står inför ett globalt skalbarhetsproblem i sina egna datacenter – vilket får allt fler att överväga att flytta sin hårdvaruutrustning till datacenter som drivs av tredjepartsleverantörer – många väljer detta alternativ (åtminstone här och nu) framför än att direkt flytta allt till molnet. Colocationtjänster har därför blivit en attraktiv lösning för många organisationer, eftersom det gör det möjligt för dem att lösa sina lagringsutmaningar utan att behöva ta betydande kostnader på förhand.

 

Colocationtjänster utnyttjas som sagt vanligtvis av företag för att inhysa deras utrustning, såsom servrar och lagringsenheter, i ett professionellt datacenter – samtidigt som de själva behåller kontrollen över enheterna i datacentret. Genom att koppla på olika typer av så kallad managerad hosting kan företagen dessutom få hjälp av datacenterleverantören med att drifta sin IT-infrastruktur eller utnyttja tjänster för till exempel administration eller fjärrövervakning.

 

Lägre kostnader talar för colocation

Den starka colocationtrenden drivs också av en ökande efterfrågan från organisationer som vill sänka sina kostnader för förvaring och drift av serverutrustning som behövs för lagring och hosting av tjänster och applikationer. Colocation erbjuder helt enkelt en optimerad miljö för organisationernas utrustning – med prestanda, kraft, kyla och säkerhet på en nivå som är mycket svårt att åstadkomma på egen hand. Snabba anslutningar med hög bandbredd och hög redundans i både anslutningar och ström är en annan mycket viktig faktor till att allt fler väljer att satsa på colocation i högpresterande datacenter.

 

Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet är globalt de största marknaderna för colocationindustrin, och står enligt undersökningen för nästan 80 procent av industrins samlade kapacitet. Men Europa ser en snabbt ökande efterfrågan och är den region där colocationinvesteringarna förväntas växa allra snabbast under prognosperioden – och den ökande efterfrågan kommer att göra Europa till en ”hot spot” för colocation som tar allt större bitar av den globala kakan i framtiden. 

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?