årskrönika 2020 av charlotte darth, vd binero group

Nu när vi rundar av 2020 passar vi på att reflektera över året som gått. Trots de speciella omständigheterna kan vi se tillbaka på ett år att vara stolta över. Och viktigast av allt är att alla medarbetare på Binero har fått vara friska och kunnat arbeta för våra kunder och partners. Vi har kunnat leverera molntjänster och digital infrastruktur med fortsatt hög kvalitet, och även utveckla vår tekniska plattform och erbjudande.

Jag är både stolt och tacksam över att vi stått väl rustade för de utmaningar som 2020 bjöd på, där digitala lösningar och möjlighet till effektivt och säkert distansarbete kom att spela en viktig roll – för såväl individer och företag som för samhället i stort. Den ökade digitaliseringens negativa klimatpåverkan blev sedan ett debattämne under året och vi på Binero gick i bräschen för den nya generationens datacenter med vår klimatcertifierade hall norr om Stockholm.

Över en natt blev det extra viktigt för våra kunder att säkra upp digitala lösningar för att kunna bedriva sina verksamheter på distans. Även Binero ställde snabbt om till distansarbete, och det har varit betryggande att se hur enkelt denna omställning kunde ske.

Från mitten av mars har vi till stor del arbetat från hemmakontor. En utmaning för många och extra så för oss på Binero, då vi under året initierat en stor förändringsresa. Detta har ställt höga krav på teamet och genomförandet av den nya affärsplanen.  Tack vare en fantastisk laginsats så har Binero under året gått från att vara ett webbhotell med många små kunder, till att vara ett Cloud-bolag som riktar sig till större företag och offentlig sektor – med vår egen publika molntjänst Binero.Cloud i spetsen. 

En viktig del i vårt erbjudande inom molntjänster och digital infrastruktur är vårt egenbyggda datacenter i Vallentuna. Under år 2020 lyckades vi som första datacenter i världen nå upp till de högt ställda kraven för den globala klimatcertifieringen ’Fossil Free Data’. Med vårt datacenter har vi kontroll över hela kedjan – inte bara själva molntjänsterna i sig, utan även infrastrukturen för att producera dem i egen regi.

Under året har vi vuxit de återkommande intäkterna och även minskat våra kostnader enligt plan. Vi har i högt tempo utvecklat vår tekniska plattform med funktionalitet som efterfrågas av våra kunder och av marknaden. Nyrekryteringar har skett och nu går vi in i 2021 med full styrka. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, kunder och partners – tillsammans gjorde vi 2020 till ett år värt att komma ihåg för så mycket mer än Covid-19!

Nu går vi mot ljusare tider, även om vi får ha tålamod innan både solen och vaccinet är här. Jag vill önska er en fin avslutning på detta annorlunda år och hoppas att julhelgen bjuder på avkoppling och uppladdning. Nästa år fortsätter vårt gemensamma arbete att bidra till en omstart av Sverige! 

Stockholm den 22 december 2020

Charlotte Darth
VD Binero Group

fler artiklar