binero group ab aktie är listad på nasdaq first north growth market

Kortnamnet för aktien är BINERO. Certified Adviser är Redeye AB. Binero Group är ett avstämningsbolag och våra aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen.

Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.

Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Kontakt

Certified Adviser
Redeye AB
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: 08-121 576 90

Binero Investor Relations
E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

Största aktieägare per 30 juni 2022

Källa: Euroclear 30 juni 2022

ÄgareAntal aktierInnehav %
Arbona AB3 498 59911,1%
Pejoni AB3 338 59710,6%
Stefan Andersson2 792 2978,9%
Richard Göransson2 746 9678,7%
Jonas Feist2 681 7118,5%
Whistler AB1 701 3235,4%
Mölna Spar AB1 597 7055,1%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)1 597 7055,1%
MIC Värdepapper AB1 522 7134,8%
Blibros AB1 402 8104,5%
Övriga aktieägare8 633 84227,4%
Total per 30 juni 202231 514 269100%