binero group ab aktie är listad på nasdaq first north growth market

Kortnamnet för aktien är BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Binero Group är ett avstämningsbolag och våra aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen.

Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.

Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Kontakt

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08-503 015 50

Binero Investor Relations
E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

Största aktieägare per 31 mars 2021

Källa: Euroclear 31 mars 2021

ÄgareAntal aktierInnehav %
Göransson, Richard2 558 92912,9%
Pejoni AB2 200 00011,1%
Mertiva AB1 723 0468,7%
MIC Värdepapper AB1 217 0006,1%
Blibros AB1 170 0005,9%
Mölna Spar AB1 163 2505,8%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)1 163 2505,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB833 8744,2%
Swedbank Försäkring AB803 5944,0%
Vattenormen AB688 6823,5%
Övriga aktieägare6 366 93532,0%
Total per 31 mars 202019 888 560100%