binero group ab aktie är listad på nasdaq first north growth market

Kortnamnet för aktien är BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Binero Group är ett avstämningsbolag och våra aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen.

Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.

Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Kontakt

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08-503 015 50

Binero Investor Relations
E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

Största aktieägare per 30 september 2021

Källa: Euroclear 30 september 2021

ÄgareAntal aktierInnehav %
Arbona AB2 416 49412,2%
Pejoni AB2 300 00011,6%
Richard Göransson2 000 00010,1%
MIC Värdepapper AB1 350 0006,8%
Blibros AB1 170 0005,9%
Mölna Spar AB1 163 2505,8%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)1 163 2505,8%
Swedbank Försäkring AB829 7134,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB781 1993,9%
Vattenormen AB698 6823,5%
Övriga aktieägare6 015 97230,2%
Total per 30 september 202119 888 560100%