1. Startsida
  2. /
  3. VMware till Red Hat OpenShift Virtualization

Vi underlättar din övergång från VMware till Red Hat OpenShift Virtualization

OpenShift Virtualization, en nyckelfunktion inom Red Hat OpenShift, möjliggör en smidig drift av virtuella maskiner direkt vid sidan av containers på en och samma plattform. Detta är ett bra alternativ för företag som önskar integrera och modernisera sina IT-system med hjälp av Red Hat OpenShift.

Vi har flera års erfarenhet av både VMware och OpenShift! Våra erfarna tekniker ser till att processen blir smidig för dig.

Abstrakt illustration, personer arbetar med en säker molntjänst. Abstract illustration, people working with a secure cloud service.

Hur går det till?

1

Analys och behovsanpassning

Vi börjar med att analysera er nuvarande VMware-miljö och ert behov av serverkapacitet idag och i framtiden.

Tillsammans undersöker vi om Red Hat OpenShift Virtualization är ett bra alternativ för er. Här tittar vi på bl.a tekniska förutsättningar, prisbild och tidsram.

2

Vi hjälper er

Vi kan hjälpa till med hela eller delar av er VMware flytt

  • Vi tar ansvar för hela flyttprojektet
  • Konsultinsatser innan, under och efter
  • Tillhandahålla rätt OpenShift prenumeration
  • Drift av Red Hat OpenShift plattform
3

Implementering och driftsättning

Vill ni ha hjälp att flytta er nuvarande VMware miljö går vi tillsammans igenom villkor och avtal för projektet och driften. Det omfattar bland annat ansvarsområden, SLAer och beredskapsnivåer.

Innan p kvalitetssäkring för att försäkra att den implementerade lösningen är robust och redo för produktion.

4

Support och regelbundna driftsmöten

Du får tillgång till kontinuerlig support och teknisk expertis när du behöver det som mest genom vår servicedesk.

Vi genomför regelbundna driftsmöten för att att säkerställa smidig drift och optimal prestanda.

Illustration of managed services cloud solutions Illustration av managed services molnlösningar

Vad är Red Hat OpenShift Virtualization?

Red Hat OpenShift Virtualization är en integrerad funktion i Red Hat OpenShift som möjliggör för ditt IT-team att driva virtuella maskiner (VM) parallellt med containers på samma plattform. Detta förenklar hanteringen och påskyndar er time-to-market.

Med OpenShift Virtualization kan administratörer för virtuella maskiner integrera VM-baserade arbetsflöden i containeriserade miljöer. VM:s kan driftsättas och hanteras sida vid sida med containers, allt på en enhetlig plattform. Detta tillåter din organisation att maximera sina befintliga investeringar i virtualisering samtidigt som ni nyttjar enkelheten och snabbheten hos en modern applikationsplattform.

OpenShift ger din organisationer en väg till en molnbaserad framtid, samtidigt som befintliga arbetsbelastningar kan fortsätta köras i VM på en och samma plattform.

Hur fungerar virtualisering med Red Hat OpenShift?

OpenShift Virtualization är en operatör som ingår i varje prenumeration på OpenShift. Den kan installeras från OpenShifts marknadsplats och gör det möjligt för administratörer av virtuella maskiner och infrastrukturarkitekter att skapa och lägga till virtualiserade applikationer i sina projekt via OperatorHub på samma sätt som de skulle hantera en containeriserad applikation.

Detta integrerade tillvägagångssätt förenklar arbetsflöden och möjliggör en effektivare hantering och implementering av både traditionella och moderna applikationer på en och samma plattform. Genom att använda OpenShift Virtualization kan ditt företag snabbt anpassa och utveckla sin IT-infrastruktur utan att ge avkall på befintliga system.

Two women working by a laptop with stickers on. Två kvinnor arbetar vid en laptop med klistermärken på.

Fördelar med Red Hat OpenShift Virtualization

Förbättrad moderniseringsstrategi

OpenShift Virtualization erbjuder en enhetlig plattform för hantering av både virtuella maskiner (VM) och containers, vilket minskar komplexiteten i att underhålla separata infrastrukturer och verktyg för hantering.

Denna integration förenklar övergången till moderna molnbaserade lösningar och bidrar till en mer sammanhängande teknikmiljö.

Ökad operativ effektivitet

Genom att förena hanteringen och driften av VMs och containers, minskar OpenShift Virtualization den operativa överbelastningen och förbättrar samarbetet mellan IT-operationer och utvecklingsteam.

Detta optimerar även maskinvaruanvändningen och leder till avsevärda kostnadsbesparingar.

Effektiviserad apputveckling och distribution

Integreringen av VMs i OpenShift-applikationsplattformen erbjuder en konsekvent miljö för applikationsutveckling och distribution.

Utvecklare kan bygga, testa och distribuera applikationer snabbare, vilket accelererar tiden till marknaden.

Interoperabilitet och öppna standarder

OpenShift Virtualization baseras på öppna standarder och är kompatibelt med ett brett spektrum av infrastrukturer på plats och i offentliga moln.

Detta säkerställer flexibilitet och ger organisationer alternativ för var de kör sina arbetsbelastningar, för att bäst passa deras applikations- och IT-strategi.

Vi underlättar din övergång från VMware till Red Hat OpenShift Virtualization

Tillsammans undersöker vi om Red Hat OpenShift Virtualization är ett bra alternativ för er.

Vi har varit en Red Hat partner sedan 2004 och har flera års erfarenhet av både VMware och OpenShift! Våra erfarna tekniker ser till att en eventuell flyttprocessen blir smidig för dig.

 

Boka ett möte med oss och prata VMware flytt