SLA

Detta servicenivåavtal ("SLA") är en policy som reglerar användningen av de inkluderade tjänsterna (listade nedan) och gäller separat för varje konto som använder de inkluderade tjänsterna.

I händelse av en konflikt mellan villkoren i detta SLA och villkoren i kundavtalet eller annat avtal med oss, som reglerar din användning av våra tjänster ("avtalet") gäller villkoren i detta SLA, men endast för omfattningen av sådan konflikt. Binero erbjuder 2 olika typer av SLA, Standard SLA och Utökat SLA. Standard SLA är är inkluderat som standard och Utökat SLA är en tilläggstjänst. All procentuell tillgänglighet mäts per kalendermånad.

service level agreement (sla) - standard

Typ av tjänstGaranterad upptid
Public cloud
- Nätverk99,95%
- Compute99,95%
- Block storage99,95%
- API 99,00%
- GUI99,00%
- Object storage99,00%
Private cloud
- Nätverk99,95%
- Compute99,95%
- SAN99,95%
Colocation 199,95%
Bare metal 299,95%

1 för colocation garanteras upptid på el och nätverk
2 för bare metal (dedikerad server) garanteras upptid på el och nätverk

kompensationsuträkning

(Totalt mätetid – Kommunicerad nedtid för underhåll) - Nedtid
100 x---------------------------------------------------------------------
Total mätetid för perioden – Kommunicerad nedtid för underhåll

kompensationsnivåer

Månatlig upptidKompensation
100 - 99,95%0%
99,95% - 99,50% 5%
99,50% - 99,00%10%
99,00% - 97,00%25%
97,00% -50%

kompensationsvillkor

Alla kunder som ansöker om ersättning måste kontakta oss skriftligen på support@binero.com senast 7 dagar efter störning för att vara berättigad till ersättning. För att vara berättigad till återbetalning måste en kund också ha god status hos Binero, vilket innebär inga utestående fakturor eller till exempel brott mot villkoren eller avtalet.

Ersättningen kan inte kombineras med andra typer av garantier. De högsta möjliga ersättning är 50% av den totala månadsavgiften under månaden där störningen inträffade och kan inte överstiga detta värde.

Ersättning beräknas per kund och 30 dagar.

Våra garantier är inte tillämpliga om störningar orsakas av kunds operativsystem, programvara, applikation eller kod. Vidare gäller de inte för störningar orsakade av andra parter än Binero, detta gäller andra operatörer som har orsakat störningar i din tjänst, till exempel DDOS.

Alla godkända ersättningar kommer att tillämpas som rabatt på din nästa faktura, eller krediter i de fall detta är tillämpligt.