Backup & Disaster Recovery 1 april 2020

Vart femte småbolag saknar backup och disaster recovery

En ny undersökning från säkerhetsföretaget Infrascale visar att små och medelstora företags största utmaningar kring datalagring handlar om att uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå för att kunna skydda sina data. Dessvärre saknar allt för många grundläggande säkerhetsfunktioner.

”Vår forskning indikerar att hela 21 procent av små och medelstora företag inte har dataskyddslösningar för backup och disaster recovery på plats. Det är givetvis ett problem eftersom varje modernt företag är beroende av att ha sina data tillgängliga och en maximal upptid för sin drift, det är en överlevnadsfaktor. Och detta har aldrig varit viktigare än nu”, sa Russell P. Reeder, VD för Infrascale i samband med att undersökningen publicerades.

Säkerheten ses som största utmaningen med datalagring

Undersökningen, som genomfördes i mars 2020, omfattar över 500 CEO:er, CTO:er och CIO:er på små och medelstora bolag. Utöver att 21 procent av de svarande erkände att deras bolag inte har tillräckliga rutiner eller tekniker för säkerhetskopiering av data eller Disaster Recovery (katastrofåterställning) på plats, menade också 58 procent av cheferna att deras största utmaning med datalagring är säkerhetsproblem.

På frågan om vad dataskydd betyder för dem (fritt antal svarsalternativ) uppgav 61 procent av de svarande att det handlade om datasäkerhet och kryptering. Lika många pekade på vikten av backup av data, och nästan lika många (59 procent) förknippade dataskydd med återställning av data, medan 54 procent ansåg att dataskydd innefattar tjänster som skyddar mot virus och skadlig programvara.

46 procent nämnde säker e-post som en del i dataskyddet, och 45 procent pekade ut katastrofåterställning och förmågan att snabbt komma igång efter en incident, som mycket viktigt. Vidare nämnde 44 procent skydd mot ransomware och lika många lyfte fram vikten av skydd av fysiska enheter som bärbara datorer och mobiltelefoner. Var tredje svarande menade att för dem innefattar dataskydd även processer som förhindrar användarfel.

Oro över cyberattacker

Överlag ansåg cheferna att cyberattacker är det övergripande hotet mot deras data – och därmed också den största dataskyddsfrågan som deras företag står inför. Nästan hälften (49 procent) av gruppen uttryckte sin oro över illasinnade hackare. Mikrokatastrofer som skadade hårddiskar och infektioner med skadlig kod var den näst vanligaste angivna källan till oro med 46 procent. Därefter följde systemkrascher (41 procent), dataläckage (39 procent), ransomware-attacker (38 procent) och mänskliga fel (38 procent).

Gemensamt för merparten av alla hot som dagens företag ställs inför är att de kan elimineras eller kraftigt mildras med hjälp av rätt rutiner för backup och lösningar för katastrofåterställning – ransomware är ett utmärkt exempel som relativt enkelt kan motas i grind. 

Men även om en klar majoritet av små och medelstora företag har dataskydd på plats, finns de fortfarande för många som inte har det. I undersökningen uppgav dessutom 13 procent av cheferna att deras organisationer inte ens har någon dataskyddsstrategi på plats – det gör dessa företag väldigt sårbara helt i onödan.

Läs gärna mer Bineros erbjudanden inom backup och Disaster Recovery. Eller kontakta oss direkt så berättar vi mer!

Läs vidare
Visa alla artiklar