Sätt upp ett privat moln hos oss på Binero

En egen dedikerad molnmiljö, avskild från alla andra, men där du ändå drar nytta av de många resurser och fördelar som det publika molnet ger.

Privata moln

Privat moln (private cloud) med marknadsledande prestanda, säkerhet och redundans.

Ett virtuellt privat moln är enkelt förklarat en hanterad och kundanpassad molnmiljö med en eller flera användare. I ett privat moln drar du nytta av stordrifts- och kostnadsfördelar och både prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet kommer i de flesta fall vara avsevärt högre jämfört med att själv sköta driften.

Eftersom vi hjälper dig att komma igång med en lösning kan även icke IT-kunniga resurser agera kravställare och upphandlare vilket låter de (ofta hårt belastade) tekniska resurserna fokusera på verksamheten.

 

Vi ger dig marknadsledande prestanda och självklart kan du kombinera ditt virtuella privata moln med såväl colocation som publika molntjänster, som vår egen Binero.Cloud, AWS eller Azure – eller din traditionella ”on premises”-utrustning.

Varför privat molntjänst från Binero?

Vårt virtuella privata moln är utformat för att skapa maximal affärsnytta för bolag och organisationer som inte vill fokusera på IT-drift.

Tjänsten bygger på teknik från VMware, marknadens ledande virtualiseringsplattform och är produkten för dig som vill hyra plats i ett (eller ha ett helt eget) snabbt och säkert moln, där någon annan redan från början har tänkt på allt.

En publik molnplattform tillhandahåller generellt sett bra prestanda och en mängd funktioner och möjligheter, men som inte alltid är relevanta för alla ändamål. Dessa plattformar ställer oftast höga krav på dig som användare vad gäller systemdesign och förutsätter kunskap om plattformen för att du ska kunna använda den effektivt och säkert – eller i vissa fall för att ens komma igång. En vanlig myt är att om man ”bara lagt sin IT i molnet så behöver man inte bry sig sedan”.  Detta stämmer inte alls för många molnplattformar, men det är däremot grundstommen i vårt virtuella privata moln.

Bineros privata moln skiljer sig rent tekniskt från de flesta publika molntjänster på framför allt två områden – datasäkerhet och redundans. Vill du veta mer om detta kan du läsa längre ner på sidan, eller ta kontakt med oss!

Vill du veta mer?

Jag hjälper dig att komma igång med ett snabbt och säkert moln där vi på Binero redan från början har tänkt på allt. Kontakta mig så berättar jag mer!

Linda Siwe

CCO

E-post

linda.siwe@binero.com

Marknadsledande privata moln

Datasäkerhet

I Bineros privata moln lagras dina data på primärstorage med mycket hög redundans. Samtliga komponenter är givetvis redundanta, men det som sticker ut är hur vi nyttjar individuella lagringsmedia (framförallt SSD-diskar). Vår lagring sprider din data över många diskgrupper om vardera 6 diskar, varav 2 kan försvinna från varje grupp. Checksummor beräknas löpande på den data som ligger sparad i plattformen vilket skyddar mot alla tänkbara scenarier av tyst datakorruption – något som sällan ens beaktas i en lagringsplatform. För att slutligen, på alla plan, kunna garantera dataintegriteten för dig som användare så replikerar vi samtlig data i vårt privata moln löpande – 1 gång per timme – till ett separat datacenter. Detta skapar ett avstånd på över en mil fågelvägen mellan primär- och sekundärdata. Givetvis lagrar vi även flera versioner av alla data.

Redundans

I större applikationer byggs vanligtvis redundans in i lösningen i applikationslagret. Det kan till exempel handla om en flervägsreplikerad databas eller lastbalanserade webbservrar. Detta gör applikationen mindre känslig eftersom en del av den – ofta en hel server – kan gå förlorad utan att det märks. Om man som systemarkitekt placerar dessa maskiner med omtanke, ofta i olika så kallade ”availability zones”, så kommer applikationen klara sig och mindre genomtänkt redundans behövs från plattformens lager. Baksidan av detta upplägg är ofta rejält ökad komplexitet, då vissa delar är svårare än andra att bygga redundant, liksom ökad kostnad då det också tillför prestanda som kanske inte alltid behövs. Dessutom förutsätts en hel del kunskap om underliggande plattform hos den som gör utrullningen av systemet eller applikationen.

Bineros lösning tillhandahåller marknadsledande redundans redan i plattformslagret (det vill säga innan applikationen tar vid). Vi tillhandahåller högredundanta SAN, fullt redundant nätverk och compute (hypervisors) som kan köras parallellt (men som minst med HA-skydd där en VM startas upp automatiskt om en server går ner) på flera noder. Vi har möjlighet att flytta en virtuell server mellan olika datacenter helt transparent för dig som användare liksom att göra underhåll på samtliga delar i miljön utan en enda omstart av våra kunders utrustning. För de kunder som bygger med redundans även i applikationslagret (vilket kan leda till större skalbarhet även om det alltså inte är nödvändigt ur ett redundansperspektiv) så hjälper vi givetvis till att driva de olika delarna av applikationen med så mycket diversitet som möjligt, om önskvärt till och med från olika datacenter.

Vill du veta mer, eller har du en fråga?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.