Disaster recovery

Disaster recovery – När det som inte får inträffa ändå inträffar

Fler och flera företag ställer sig frågan vad som händer om deras data skulle försvinna. För de flesta är svaret att det vore en katastrof. Hela verksamheten skulle bli lamslagen och den monetära förlusten i det närmsta omöjlig att ens beräkna. Som att börja från början igen. Att ha backup är för många lösningen, om det finns backup så kan man komma tillbaka! Tyvärr kan det ibland vara otillräckligt, till exempel om backupen förvaras i samma fastighet som primärdatan och fastigheten brinner upp eller raseras.

Disaster recovery (DR) handlar inte i första hand om att minimera risk utan snarare om att planera för och ha en lösning på, det värsta liksom att vara medveten om hur lång tid det tar att komma tillbaka efter en katastrof.

Några nyckelfrågor kan vara:

  • Vilken risknivå är rimlig vad gäller att garantera att datan finns kvar?
  • Hur lång tid är det OK att verksamheten ligger nere efter en katastrof?
  • Vilken komplexitet är OK att tillföra och finns kompetensen att tillgå?

De kunder som nyttjar Bineros privata moln har inbyggd disaster recovery, detta då vi replikerar all data till en sekundär-site, dvs. ett annat datacenter, c:a 1 mil från primär-siten. Datat finns alltså kvar vid en katastrof på primär-siten. För de kunder som vill nå steget längre kan Binero i denna miljö även erbjuda reserverad primärdrift – d.v.s storage, compute och nätverk – på sekundär-siten, tillgängligt att närsomhelst starta upp. Detta innebär att vid ett totalt haveri kan driften vara återställd från sekundärsiten på mycket kort tid, detta helt utan ytterligare komplexitet tillförd från användarens perspektiv.

Givetvis erbjuder vi också så kallade ”active/active”-lösningar. Detta koncept går ut på att köra en hel kopia av plattformen från (minst) två datacenter. Lösningen medger förutom att man kan tappa den ena sidan helt utan att det märks för slutanvändarna också att man under normaldrift får tillgång till prestandan från bägge sidor. Det går även att göra underhåll på en sida åt gången vilket är en stor fördel för administratörer.

Vi hjälper dig gärna identifiera risker och implementera en lösning som uppfyller din kravställning. Prata med oss om hur!

Vill du veta mer om disaster recovery, eller har du en fråga?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig asap.