Incidenthantering

Incidenthantering hos Binero.

Beredskap 24/7/365. En självklar trygghet för våra kunder. Våra duktiga IT-tekniker är tillgängliga årets alla dagar, under och utanför arbetstid. Vi jobbar med automatiserad övervakning som anpassas efter varje individuell kunds behov.

Varför incidenthantering hos Binero?

För de företag som inte har egen beredskap blir det krångligt när system måste vara tillgängliga alltid, alla dagar om året.

En del lever med förhoppningen om att inget ska gå ner och att om det ändå gör det, så kommer någon som kan laga det att svara i telefon eller på mail utanför arbetstid. Om inte så väntar man till dagen efter vilket förhoppningsvis inte är en helg.

Vår beredskapsorganisation

Binero har en beredskapsorganisation bestående av duktiga IT-tekniker som är tillgängliga årets alla dagar under och utanför arbetstid. Vi jobbar med vår automatiserade övervakning som anpassas efter varje individuell kunds behov. Denna identifierar fel och påkallar uppmärksamheten från tekniker som åtgärdar enligt den kundspecifika beredskapsmanualen.

Självklart är vi även tillgängliga via telefon dygnet runt för att manuellt ta emot information om incidenter. En del av våra kunder har valt att sätta upp en egen kanal till oss i chat-verktyget Slack, vilket är en mycket uppskattad och effektiv lösning för att snabbt nå fram och till rätt person.

Samtliga incidenter loggas och du som kund kan välja att via e-post automatiskt få ut information om incidenten samt den aktiverade åtgärden ur denna logg. På detta vis byggs det också upp en databas per kund med information om tidigare incidenter och lösningar, vilket vi använder som underlag för att föreslå proaktiva förändringar i syfte att förbättra plattformen i fråga.

Vill du veta mer?

Du kan självklart kombinera denna tjänst med våra övriga drifttjänster såväl som med hela vårt moln- och infrastrukturerbjudande. Har du frågor om hur just vi jobbar med incidenthantering? Kontakta mig med dina frågor och funderingar!

Linda Siwe

CCO

E-post

linda.siwe@binero.com