Applikationsdrift

Applikationsdrift – Säkerställ att systemen alltid fungerar.

Bineros driftsorganisation har bred erfarenhet från olika mjukvaror och system. Vi har möjlighet att ta oss an drift av standardiserade såväl som specialbyggda applikationer i våra olika plattformar.

 

Vi använder Slack som internt chat-verktyg och bjuder in våra kunder till en egen kundspecifik kanal, genom vilken ni enkelt och snabbt kommer i kontakt med vår driftspersonal i alla ärenden. Det är ett uppskattat sätt att skapa en bra dialog mellan användare och drift, vilket är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna öka applikationens affärsnytta.

Så här jobbar vi med applikationsdrift

Tillsammans med dig som kund listar vi upp parametrar att övervaka som är grundläggande för driften av applikationen. Detta kan t.ex. vara portar, resurser, last, processer etc.

Vi utreder om det finns möjlighet att övervaka funktionen på applikationen genom specialanpassad övervakning som nyttjar delar ur hela stacken.

Tillsammans med dig skapar vi sedan en beredskapsmanual som blir grunden för åtagandet.

Kontaktvägar för eskalering till kund eller leverantör – och i vilken ordning – lagras i vår CMDB.

Beredskapsmanualen uppdateras sedan löpande för att täcka in så mycket som möjligt genom applikationens livscykel.

Eventuell problematik återrapporteras till kund via e-post i samband med logning.

Vid behov – eller per överenskommelse – genomförs driftsmöten mellan Binero och dig som kund för att avhandla ev. förbättrings- eller förändringsförslag.

Vill du veta mer?

Självklart kan du kombinera denna tjänst med våra övriga drifttjänster, såväl som vårt hela moln- och infrastrukturerbjudande. Vill du har mer information om hur vi jobbar med applikationsdrift? Kontakta mig så berättar jag mer!

Linda Siwe

CCO

E-post

linda.siwe@binero.com