7 november 2019

Så var Miljöstrategidagarna 2019

Under onsdagen var det äntligen dags för 2019 års upplaga av Miljöstrategidagarna på Quality Hotel Globen. Hundratals deltagare från alla upptänkliga branscher fick ta del av nya kunskaper och lärdomar inom klimat, miljö och hållbarhet. Binero Group var på plats både som huvudsponsor och med ett tal på stora scenen.

Dagen inleddes med att vi fick lyssna på ett mycket intressant tal av Mattias Goldmann som är hållbarhetschef på Sweco, som gav oss en hel del nya insikter i hur utvecklingen på miljö- och klimatområdet faktiskt ser ut. Det är ofta lätt att tro eller känna att det är på ett visst sätt, och därför var det till exempel uppfriskande att få veta att det numera inte bara är miljömässigt fördelaktigt att satsa på förnybar energi från sol och vind, utan att det också är en vinst rent ekonomiskt – det är faktiskt till och med billigare att bygga nya vindkraftverk än att behålla befintliga fossila kraftverk. Och när en kund efterfrågar billigast möjliga prislapp på sin energi – oavsett energislag – får de i 70 procent av fallen fossilfri förnybar energi, utan att ens ha ställt krav på det.

Grön IT viktigt för alla

Efter en liten paus var det dags för Binero Groups vd Göran Gylesjö och marknadschef Joachim Molin. De bjöd åhörarna på en djupare insikt i hur beroende dagens värld är av datacenter – och att det beroendet blir allt starkare i takt med att de data vi skapar och använder, både privat och professionellt, fortsätter ha en så explosionsartad tillväxt. Att detta hela tiden ställer allt större krav på världens datacenter innebär att de också använder allt mer av världens energi – när vi når 2025 kommer datacenters koldioxidavtryck ha passerat flygindustrins med råge, och förutspås sluka ungefär en femtedel av världens samlade energi.

Därför är det förstås oerhört viktigt att alla datacenteraktörer försöker hålla nere sin energiförbrukning och – framför allt – inte använder fossila energikällor för sin drift. Göran och Joachim visade hur Binero Group lyckats åstadkomma detta, och dessutom byggt ett datacenter som återför överskottsenergi (i datacenter uppstår stora mängder spillvärme) i det lokala fjärrvärmenätet. Datacentret kan inte bara återvinna energi på ett teoretiskt plan – det fungerar i praktiken som ett värmeverk för kommunens fastigheter och bostäder. 

Den andra halvtimmen av Grön IT-spåret handlade om de fysiska enheterna – smartphones, datorer och andra IT-relaterade produkter har en stor påverkan på miljön, särskilt om vi som använder dem inte ändrar vår slit-och-släng-mentalitet där vi hela tiden byter till något nytt bara för att det är nytt – trots att våra ”gamla” produkter fortfarande fungerar. 

Cirkulära affärsmodeller bidrar 

Matilda Jarbin, hållbarhetschef på GIAB (Godsinlösen Nordic AB) (GIAB) berättade om hur de utvecklat sin cirkulära affärsmodell där IT-produkter återvinns, rekonditioneras och säljs vidare. Till exempel samarbetar man med ett antal försäkringsbolag och där har GIAB drivit på en utveckling där försäkringsbolagens kunder vars smartphones gått sönder ersätts med en rekonditionerad telefon av samma modell, i stället för att få pengar att köpa en splitterny för (det är ingen hemlighet att antalet trasiga Iphones alltid skjutit i höjden varje gång Apple släppt en ny modell).

Matilda lyfte också problemet med att mycket av den teknik vi använder innehåller både farliga ämnen och extremt sällsynta metaller och råvaror – vissa av dem (till exempel indium som används i touchskärmar) förutspås ta slut inom bara några år. Vi fick också en skrämmande inblick i hur mycket avfall som genereras vid tillverkningen av våra enheter – för en enda laptop är den hisnande mängden avfall 1,2 ton!

Sammantaget fick alla som lyssnade på dessa två tal en nyttig insikt i varför alla företag, organisationer och myndigheter behöver ha en förståelse för vilket klimat- och miljöavtryck IT-produkter och IT-tjänster faktiskt har – och att de därför alltid måste ta med detta i ekvationen när de väljer och köper in såväl fysiska enheter som molntjänster. Om alla blir lite bättre på detta område, och sätter press på sig själva och de leverantörer man väljer att samarbeta med, kommer det det att ha en väsentlig inverkan på hur IT-industrin utvecklas i en grönare riktning i framtiden!

 

Läs vidare
Visa alla artiklar