Incidenthantering

Beredskap 24/7/365

En självklar trygghet för våra kunder.

För kunder som inte har egen beredskap blir det krångligt när systemen måste vara tillgängliga 24/7 365 dagar om året.

”Lösningen” är ofta en form av ”best-effort” där man helt enkelt hoppas att inget går ner och om det gör det, att någon som kan laga svarar i telefon eller på mail utanför arbetstid. Om inte så väntar man till dagen efter vilket förhoppningsvis inte är en helg.

Binero har en beredskapsorganisation bestående av duktiga IT-tekniker som tillgängliga årets alla dagar under och utanför arbetstid. Vi jobbar med vår automatiserade övervakning som anpassas efter varje individuell kunds behov. Denna identifierar fel och påkallar uppmärksamheten från tekniker som åtgärdar enligt den kundspecifika beredskapsmanualen. Självklart är vi även tillgängliga via telefon dygnet runt för att manuellt ta emot information om incidenter. Som ytterligare en möjlig kontaktväg kan våra kunder också (per överenskommelse) nå oss genom vårt chat-verktyg ”Slack” i en kundspecifik kanal vilket visat sig vara en mycket uppskattad och effektiv lösning för att snabbt nå relevant teknik-personal (många till många).

Samtliga incidenter loggas och du som kund kan välja att via e-post automatiskt få ut information om incidenten samt den aktiverade åtgärden ur denna logg. På detta vis byggs också upp en databas per kund med information om tidigare incidenter och lösningen vilket vi använder som underlag för att föreslå proaktiva förändringar i syfte att förbättra plattformen i fråga.

Självklart kan du kombinera denna tjänst med våra övriga tjänsten inom managering liksom vårt hela infrastrukturerbjudande. Prata med oss om hur!

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@binero.com eller via 020-11 33 80 så förklarar vi mer i detalj. Du kan också fylla i nedan formulär så kontaktar vi dig.