Säkerhetstjänster

Experter på drift av säkra IT-plattformar

Bineros tjänsteutbud med säkerhet i fokus.

IT-säkerhet är för många organisationer helt centralt och i kombination med kraven på integration och hybrida lösningar där nätverket skall nå – och kunna nås ifrån – en uppsjö externa resurser, även svårare och svårare för en organisation att garantera.

För de som tycker IT-säkerhet är viktigt men själva saknar tid eller kompetens inom området så har Binero ett antal standardiserade tjänster med säkerhet i fokus.

Dedikerad brandvägg

Med denna tjänst skapar vi en redundant brandväggslösning, baserad på det erkänt härdade (säkra) operativsystemet OpenBSD. Vi designar hela plattformen liksom underhåller den över tiden. Du som kund slipper sålunda fundera på om en förändring av brandväggsregelverket är bra eller dålig från ett säkerhetsperspektiv, eller om lösningen designas med säkerhet i åtanke. Vi är experter på IT-säkerhet och har lång erfarenhet från drift av säkra IT-plattformar. Från ett prestandaperspektiv så skalar denna lösning från 10 mbps till 10 gbps (eller förbi). Vi versionshanterar vår konfiguration och jobbar med upvotes för driftsättning för att veta att ingen på eget bevåg matar in regler som inte gör vad de skall.

IPS / IDS

IPS (”Intrusion Prevention System”) och IDS (”Intrustion Detection System”) är två tekniker som möjliggör avancerad utvärdering, och i förlängningen, blockering av attacker som nyttjar öppna sårbarheter. Systemen skiljer sig från en traditionell brandvägg eftersom det handlar om analys av trafik som tillåts, till skillnad från trafik som medvetet blockerats. Ett exempel kan vara en sårbarhet i en installation av WordPress (som kan nyttjas genom att ”besöka” sidan), där en brandvägg helt enkelt inte kan blockera eftersom det innebär att sidan i sin helhet inte går att nå (”av och på”). En IDS kan analysera trafiken och upptäcka just den specifika trafik – bland alla legitima besökare – som faktiskt utgör ett hot. IPS-systemet kan sedan blockera källan, d.v.s. upphovsmannen, selektivt. Vi erbjuder detta skydd till samtliga våra kunder (utan kostnad) som nyttjar våra internetförbindelser och vi kan också tillhandahålla specialanpassad utvärdering för att möta en viss hotbild.

VPN (”Virtual Private Network”)

För att komma åt din data, i de fall då du inte sitter med en dedikerad länk, rekommenderar vi ett VPN vilket är en ”tunnel” över ett publikt nät (normalt internet). Vi erbjuder två typer av VPN;

  • Dels erbjuder vi site-to-site via IPSEC där ett nätverk VPN-kopplas till ett annat nätverk så att alla bakom samma nät kan nyttja tunneln (vilket blir helt transparent för användaren).
  • Dels erbjuder vi personliga anslutningar via OpenVPN där endast den dator som ansluter kan nå destinationen. För att använda detta kopplar användaren upp sig via ett digitalt certifikat från alla tänkbara internetförbindelser (e.x en mobiltelefon eller flygplats) och kan sedan jobba som på kontoret.

Självklart kan du kombinera våra olika säkerhetstjänster med vårt övriga produktutbud. Prata med oss om hur!

 

 

Vill du veta mer, eller har du en fråga?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig asap.