Press

Annual

20 april 2015

Årsredovisning publicerad med upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt uttalande med avvikande mening

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns tillgänglig på Oniva Online Group Europe AB publ (ONG) hemsida www.onlinegroup.com. Årsredovisningen innehåller upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelsen under rubriken finansiering och i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

25 maj 2012

Getupdated AB´s (publ) årsredovisning för 2011

Getupdated Internet Marketing: Getupdated AB´s (publ) årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på www.getupdated.com Getupdated årsredovisning 2011 finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag, på...

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil