Press

Other Corporate Information

28 juni 2017

Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden delar ut aktierna i Online Group till delägarna

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), kortnamn ONG: Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB, som äger 15 procent av aktierna i Online Group, delar ut aktierna i Online Group till delägarna Rockpoint AB, Mölna Spar AB och Robert Sandin Invest AB. Efter utdelningen kontrollerar Richard Göransson direkt och indirekt via bolag drygt 18 procent av aktierna i Online Group, d.v.s. exponeringen är oförändrad.

20 juni 2017

Online Groups avveckling av Onlineverksamheten i Frankrike kommer att påverka resultatet negativt under andra kvartalet 2017

Nedläggningen av den franska filialen, som är det sista steget i avvecklingen av den franska Onlineverksamheten, kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2017 med 8,2 MSEK. Nedläggningen av filialen har ingen påverkan på kassaflödet. Under mars månad 2017 avyttrades dotterbolaget Just Search SARL i Frankrike och en positiv resultateffekt på 4,1 MSEK redovisades under första kvartalet 2017.

4 februari 2015

Engångsnedskrivning av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar: Sänkt helårsprognos för rörelseresultat(EBITDA) och omsättning 2014

· Helårsprognos 2014 för omsättningen justeras från 260 MSEK till cirka 256 MSEK. · Helårsprognos 2014 för rörelseresultatet (EBITDA), före engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar, justeras från cirka 10 MSEK till cirka 6 MSEK. · Helårsprognos 2014 för rörelseresultatet (EBITDA) efter engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar sänks från cirka 10 MSEK till cirka -24 MSEK. · Totalt är behovet för nedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering av osäkra fordringar i storleksordningen 30 MSEK vilket kommer att påverka resultatet för 2014.

19 september 2014

Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group")har tecknat Certified Adviser avtal med Mangold Fondkommission AB från den 19 september 2014. Online Group byter Certified Adviser från Remium Nordic AB till Mangold Fondkommission AB.

24 juli 2014

Sänkt prognos för helåret 2014, styrelsen förbereder rättelse av finansiell historik för fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014

Under arbetet med delårsbokslutet har styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" "Bolaget") upptäckt fel i den finansiella historiken för fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014. Felen begicks under den tidigare koncernledningen. Baserat på karaktären av felen kan styrelsen inte utesluta vidare åtgärder.

8 maj 2014

Online Groups största kundaffär någonsin

Online Group och FCR Media utvecklar säljsamarbete på ytterligare nio marknader. Samarbetet, som nu omfattar sammanlagt elva länder, är det största i Online Groups historia. Online Group får tillgång till FCR Medias samtliga 144 000 kunder och 800 säljare i Europa. Ordervärdet - den första tolvmånadersperioden - beräknas uppgå till 70 - 80 MSEK.

24 april 2014

Getupdated hjälper barnhem i Nepal

Barnhemmet Rise Up i Nepal startades våren 2013 i syfte att hjälpa föräldralösa barn med ett ge dem ett tryggt hem och en utbildning inför vuxenlivet. Carin Östergren, som är grundare till Rise-up stiftelsen, kontaktade Getupdated för att få hjälp med att bygga om hemsidan för barnhemmet.

13 mars 2014

ONG: Prognosen för helåret 2014

Som en följd av alla förvärv Online Group genomfört de senaste fjorton månaderna väljer vi att offentliggöra en prognos för helåret 2014. Omsättningsökningen, som inte framgår av helårssiffrorna för 2013, är så signifikant att vi finner det relevant att informera marknaden.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil