Press

Other Corporate Information

26 oktober 2020

Binero lanserar Object Storage i sin publika molntjänst för företag med fokus på dataintegritet och hållbarhet

Binero har nu lanserat en S3-kompatibel tjänst för objektlagring i sitt publika OpenStack-baserade moln Binero.Cloud. Denna tjänst - object storage as a service - ger användarna möjlighet att lagra stora mängder objekt i molnet, till exempel dokument, foton, videos eller installationsfiler, på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt. Objektlagringstjänsten möjliggör olika användningsfall inklusive backup av filer, datalake, lagring av media för en applikation eller arkivering av filer.

14 oktober 2020

BINERO GROUP AB ingår samarbetsavtal med VOEREIR AB

BINERO GROUP AB (publ) (”Binero”), en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur, har ingått ett samarbetsavtal med VOEREIR AB (”VoerEir”). Samarbetet avser vidareutveckling av Bineros publika molntjänst Binero.Cloud.

15 november 2019

Binero Group föreslår vinstutdelning

Binero Group AB (publ) föreslår vinstdelning på 3,00 kronor per aktie, totalt ca 59,7 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma 9 december 2019. Styrelsen planerar att föreslå ytterligare en kapitalåterföring på preliminärt 8,50-9,00 kronor per aktie, dvs. totalt ca 169-179 miljoner kronor i samband med eller efter årsstämman 2020. Kapitalåterföringen från försäljningen av verksamheterna inom Webbhosting uppskattas till totalt 11,50-12,00 kronor per aktie, dvs. ca 228,4-238,7 miljoner kronor totalt.

31 oktober 2019

Binero Group meddelar slutlig köpeskilling 384 Mkr, preliminär vinst 242 Mkr och kassaflöde på cirka 340 Mkr från försäljningen av Webbhosting verksamheten

Binero Group AB (publ) informerar om att överlåtelsen av verksamheterna inom Webbhosting till Loopia nu är genomförd. På tillträdesdagen fastställdes den slutliga köpeskillingen till 384 miljoner kronor. Loopia har idag betalat 374 miljoner kronor kontant till Binero, ytterligare 10 miljoner kronor betalas kontant före årsskiftet. Koncernens bokförda vinst beräknas till preliminärt 242 miljoner kronor efter fullt avdrag för transaktionskostnader. Netto uppgick kassaflödet efter transaktionskostnader till cirka 340 miljoner kronor.

2 september 2019

Binero Group meddelar att samtliga villkor är uppfyllda för att genomföra tillträdet av webbhotellverksamheten till Loopia. Nytt preliminärt datum för tillträde 31 oktober 2019

Binero Group AB (publ) har som tidigare kommunicerats ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Tillträde var beräknat till den 31 augusti 2019. Förberedelser för tillträde pågår. Binero och Loopia är överens om att samtliga villkor för att genomföra tillträdet är uppfyllda. Nytt datum för tillträde beräknas till 31 oktober 2019.

15 juli 2019

Binero Group säljer verksamheten inom Webbhosting för cirka 380 Mkr till Loopia

Binero Group AB (publ) har ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Kontant betalning och tillträde beräknas ske den 31 augusti 2019. Nettovinsten från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. Försäljningen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen planerar att omgående kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljningen. Aktieägare som tillsammans representerar knappt 50 procent av röster och kapital i Bolaget stödjer försäljningens genomförande.

24 maj 2019

Styrelsen för Binero Group gör en strategisk översyn för att renodla affärerna Cloud & Solutions och Webbhosting

Bakgrunden till styrelsens strategiska översyn är dels att renodla det nya tillväxtområdet med helhetslösningar för kunders publika, privata och hybrida molntjänster, dels att synliggöra storleken på webbhostingområdet. Av Bineros totala årliga omsättning på drygt 130 Mkr kommer cirka 100 Mkr från Webbhosting och drygt 30 Mkr från Cloud & Solutions.

15 maj 2019

Binero Group väljer Interxion som bas för molnexpansion

Binero Group väljer Interxion som en viktig bas i sin fortsatta expansion kring hållbara och säkra molntjänster. Interxion Holding NV (NYSE: INXN) är en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster. Genom att använda Interxion som en av huvudnoderna för Binero Groups molntjänst Binero.Cloud ökar företaget redundansen samtidigt som kunder får ännu snabbare access till tjänsten för minskad latens.

18 februari 2019

Binero Group är Premiumpartner för Miljöstrategidagarna 2019

Konferensen Miljöstrategidagarna anordnas av tidningen Miljö & Utveckling (https://miljo-utveckling.se) och är en Sveriges viktigaste sammankomster för att lyfta vikten av miljö- och hållbarhetsarbete i svenska organisationer. Konferensen pågår i två dagar och höjdpunkten är utdelningen av Miljöstrategipriset som i år delas ut för femte året.

25 juni 2018

Oniva Online Group byter namn till Binero Group

Oniva Online Group AB byter den 26 juni 2018 namn till Binero Group AB. I samband med det byter aktien tickerkod till BINERO. Namnbytet ska ses som en del i den renodling bolaget genomgått det senaste året och speglar den nuvarande verksamheten på ett bättre sätt, det vill säga en centrering runt molnbaserade hostingtjänster och digitala infrastrukturtjänster, IaaS.

28 juni 2017

Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden delar ut aktierna i Online Group till delägarna

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), kortnamn ONG: Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB, som äger 15 procent av aktierna i Online Group, delar ut aktierna i Online Group till delägarna Rockpoint AB, Mölna Spar AB och Robert Sandin Invest AB. Efter utdelningen kontrollerar Richard Göransson direkt och indirekt via bolag drygt 18 procent av aktierna i Online Group, d.v.s. exponeringen är oförändrad.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil