Press

Notice

16 mars 2020

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 april 2020 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

18 november 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

16 juli 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 augusti 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141 A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

17 april 2019

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10:00 CET på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141 A i Bromma, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30 CET.

20 april 2018

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

18 april 2017

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30 CET.

19 april 2016

Kallelse till årsstämma iOniva Online Group Europe AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.) Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

20 april 2015

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET. Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida www.onlinegroup.com.

4 februari 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2015 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida http://www.onlinegroup.com/.

30 juli 2014

Styrelsen har fattat beslut om att kalla till en ny extra bolagsstämma

Styrelsen planerar att föreslå aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") nytt beslut till nyemissioner mot bakgrund av sänkt prognos för helåret 2014. Förslaget innebär att Bolaget tillförs ca 36 miljoner kronor, utöver redan genomförd riktad nyemission på 24 miljoner kronor, genom dels en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, dels en riktad nyemission.

10 april 2014

ÅRSSTÄMMA I ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org. nr 556264-3022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl 16.00 i Bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126, 5 tr i Stockholm.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil