Press

Corporate Action

2 juli 2015

Online Group har genomfört en riktad nyemission om 22,9 MSEK

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ("Online Group" eller "Bolaget"), ONG, meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av 2 763 087 aktier, vilket tillför Bolaget cirka 22,9 MSEK före avdrag före emissionskostnader och kvittningar.

25 september 2014

Online Groups företrädesemission övertecknad

"Nyemissionen övertecknades och är nu klar. Vi tackar nya och gamla aktieägare för förtroendet. Nu har vi ordning och reda på finansieringen och kan koncentrera oss på vår affär, våra kunder och våra anställda." säger Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande i Online Group. Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 2 597 204 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 91 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 606 420 aktier motsvarande cirka 56 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 147 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk. Genom företrädesemissionen kommer Online Group att tillföras 34 MSEK före kostnader hänförliga till företrädesemissionen.

18 september 2014

OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE erbjudande till aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som godkändes och publicerades den 3 september 2014 avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Online Group har efter Finansinspektionens godkännande av prospektet upptäckt ett sakfel avseende ett av de låneavtal som beskrivs i prospektet. Korrigeringen påverkar inte den finansiella informationen i prospektet. Med anledning därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Online Group upprättat detta tilläggsprospekt.

3 september 2014

Offentliggörande av Oniva Online Groups prospekt avseende företrädesemission.

KOPIOR AV DETTA PRESSMEDDELANDE GÖRS INTE OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN RESPEKTIVE UTSKICKET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

7 februari 2014

Online Group förvärvar Binero

Oniva Online Group Europe utökar idag sitt ägande i webbhotellet och domännamnsföretaget Binero med 52%, detta innebär att Online Group nu har förvärvat hela bolaget.

30 januari 2014

Online Group blir ny huvudägare i Digital Next som går samman med Just Search UK

Digital Next är sedan många år ett etablerat företag inom onlinemarknadsföring i Storbritannien. Nu blir Online Group ny huvudägare i Digital Next med ett ägarskap om 51%. Online Groups dotterbolag Just Search UK går samman med Digital Next som en följd av affären. Affären innebär även att Online Group får 50% av ägarskapet i Adtronix - en mjukvara, utvecklad av HP, för PPC kampanjer.

20 december 2013

Online Group förvärvar Jamtport Webbhotell

Online Group förvärvar det femstjärniga webbhotellet Jamtport i Östersund som grundades redan 1996. Jamtport erbjuder hostingtjänster av hög kvalitet för tusentals hemsidor i Sverige.

19 november 2013

Oniva Online Group Europes riktade nyemission fulltecknad

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 6 november 2013 fattade styrelsen den 5 november 2013 bland annat beslut om en riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den riktade emissionen har blivit fulltecknad och styrelsen har den 18 november 2013 fattat beslut om tilldelning av aktier till sju stycken kvalificerade investerare.

19 augusti 2013

Online Group konsoliderar med Atomia

I enlighet med tidigare kommunicerad plan konsoliderar Online Group system och datorhallar. Under hösten 2013 kommer Online Group i samarbete med Atomia erbjuda sina hostingkunder marknadens snabbaste och mest tillförlitliga kontrollpanel.

28 juni 2013

ONG: Förvärv av ExternIT ger storkunderna total support

Online Group har träffat en överenskommelse om förvärv av ExternIT - ett bolag som erbjuder ett brett utbud av paketerade molntjänster. Förvärvet ger framför allt ONG en möjlighet att erbjuda storkunder personligare totallösningar. Bolaget är lönsamt och kassaflödespositivt.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil