Press

M&A

7 februari 2014

Online Group förvärvar Binero

Oniva Online Group Europe utökar idag sitt ägande i webbhotellet och domännamnsföretaget Binero med 52%, detta innebär att Online Group nu har förvärvat hela bolaget.

30 januari 2014

Online Group blir ny huvudägare i Digital Next som går samman med Just Search UK

Digital Next är sedan många år ett etablerat företag inom onlinemarknadsföring i Storbritannien. Nu blir Online Group ny huvudägare i Digital Next med ett ägarskap om 51%. Online Groups dotterbolag Just Search UK går samman med Digital Next som en följd av affären. Affären innebär även att Online Group får 50% av ägarskapet i Adtronix - en mjukvara, utvecklad av HP, för PPC kampanjer.

20 december 2013

Online Group förvärvar Jamtport Webbhotell

Online Group förvärvar det femstjärniga webbhotellet Jamtport i Östersund som grundades redan 1996. Jamtport erbjuder hostingtjänster av hög kvalitet för tusentals hemsidor i Sverige.

19 augusti 2013

Online Group konsoliderar med Atomia

I enlighet med tidigare kommunicerad plan konsoliderar Online Group system och datorhallar. Under hösten 2013 kommer Online Group i samarbete med Atomia erbjuda sina hostingkunder marknadens snabbaste och mest tillförlitliga kontrollpanel.

28 juni 2013

ONG: Förvärv av ExternIT ger storkunderna total support

Online Group har träffat en överenskommelse om förvärv av ExternIT - ett bolag som erbjuder ett brett utbud av paketerade molntjänster. Förvärvet ger framför allt ONG en möjlighet att erbjuda storkunder personligare totallösningar. Bolaget är lönsamt och kassaflödespositivt.

19 april 2013

Servage – Online Group har uppnått acceptansgrad om 95,5 procent

Online Groups innehav av aktier i Servage uppgår efter den senast förlängda acceptperiodens slut till 95,5 procent. Online Group avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier samt i samband med detta verka för en avnotering av aktien. I samband med Erbjudandet har antalet aktier i Online Group ökat till totalt 659 397 960 aktier.

12 september 2012

Getupdated förvärvar Crystone och Domain Invest – befäster stark position i Europa – byter namn till Online Group

Styrelsen för Getupdated (publ) har idag beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att låta aktieägarna ta ställning till ett förslag att förvärva Crystone och Domain Invest. Genom förvärvet befäster Getupdated sin starka position i Europa som helhetsleverantör inom online marknadsföring. Köpeskillingen utgörs av 151 miljoner nya aktier och en eventuell kontant tilläggsköpeskilling om högst 20 MSEK baserat på Crystones och Domain Invests framtida resultat. Efter förvärvet bedöms den nya koncernen omsätta cirka 200 MSEK proforma, varav 80 procent är återkommande intäkter, och rörelseresultatet för 2012 beräknas till cirka 20 MSEK proforma. I samband med förvärvet genomförs även en nyemission vilken tillför Getupdated cirka 44 MSEK vid fullteckning. Getupdated avser även att refinansiera lån om 25 MSEK vilket väsentligt kommer att minska bolagets finansiella kostnader.

6 december 2011

Getupdated slutför överlåtelsen av Circuit

Getupdated Internet Marketing AB (nedan "Getupdated" eller "Bolaget") har nu slutfört överlåtelsen gällande The interactive circuit in Stockholm AB (nedan "Circuit") enligt tidigare pressmeddelande.

22 november 2011

Getupdated tecknar avsiktsförklaring om försäljning av Circuit

Getupdated Internet Marketing AB (nedan "Getupdated" eller "Bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring, ett s.k. Letter of Intent, om en överlåtelse av den konsultrörelse som bedrivs av The interactive circuit in Stockholm AB (nedan "Circuit"). Förvärvande part är ledningen i Circuit.

4 januari 2011

Getupdated finalizes agreement to acquire Wooshii

Getupdated, parent company of Just Search, has signed an agreement to acquire Wooshii, a video content company based in the UK with a global user base of 3,500 registered providers of video content. The agreement marks the completion of a letter of intent signed in October.

10 november 2010

Getupdated tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Wooshii

Getupdated har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Wooshii (http://wooshii.com/), ett internetvideobolag baserat i Storbritannien med 3 500 registrerade användare från hela världen som levererar videoinnehåll. I ett första steg förvärvas 25 procent av aktierna i Wooshii. Getupdated kommer att lansera och marknadsföra en integrerad ny tjänst baserad på Wooshiis expertis inom video, som ersättning för den inledande ägarandelen om 25 procent.

7 april 2010

Getupdated tecknar avsiktsförklaring om avyttring av innehavet i MediaAnalys

Getupdated har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra hela sitt innehav om 51 procent i MediaAnalys Trisodium AB till bolagets grundare vilka idag äger resten av aktierna. Vid tecknande av ett bindande avtal är det avtalade försäljningspriset 32 MSEK, innebärande en reavinst om cirka 17 MSEK för Getupdated. Det slutgiltiga avtalet förutsätter godkännande av bolagsstämma i Getupdated.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil