Press

Pressmeddelanden

Binero är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du våra pressmeddelanden, samt nerladdningsbart material såsom bilder, logotyper, typsnitt och grafisk profil.

18 februari 2019

Binero Group är Premiumpartner för Miljöstrategidagarna 2019

Konferensen Miljöstrategidagarna anordnas av tidningen Miljö & Utveckling (https://miljo-utveckling.se) och är en Sveriges viktigaste sammankomster för att lyfta vikten av miljö- och hållbarhetsarbete i svenska organisationer. Konferensen pågår i två dagar och höjdpunkten är utdelningen av Miljöstrategipriset som i år delas ut för femte året.

24 oktober 2018

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,6). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (4,1). · Periodens resultat, EBT, var 3,6 MSEK (5,3). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,27). Delårsperioden januari - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 97,3 MSEK (97,2). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 8,3 MSEK (8,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK (7,5). · Periodens resultat, EBT, uppgick till 7,5 MSEK (7,8). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,39).

25 juni 2018

Oniva Online Group byter namn till Binero Group

Oniva Online Group AB byter den 26 juni 2018 namn till Binero Group AB. I samband med det byter aktien tickerkod till BINERO. Namnbytet ska ses som en del i den renodling bolaget genomgått det senaste året och speglar den nuvarande verksamheten på ett bättre sätt, det vill säga en centrering runt molnbaserade hostingtjänster och digitala infrastrukturtjänster, IaaS.

24 april 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari - mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 MSEK (5,1). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,7 MSEK (1,3 exklusive avvecklade verksamheter). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,14 SEK (0,06).

20 april 2018

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

28 juni 2017

Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden delar ut aktierna i Online Group till delägarna

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), kortnamn ONG: Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB, som äger 15 procent av aktierna i Online Group, delar ut aktierna i Online Group till delägarna Rockpoint AB, Mölna Spar AB och Robert Sandin Invest AB. Efter utdelningen kontrollerar Richard Göransson direkt och indirekt via bolag drygt 18 procent av aktierna i Online Group, d.v.s. exponeringen är oförändrad.

20 juni 2017

Online Groups avveckling av Onlineverksamheten i Frankrike kommer att påverka resultatet negativt under andra kvartalet 2017

Nedläggningen av den franska filialen, som är det sista steget i avvecklingen av den franska Onlineverksamheten, kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2017 med 8,2 MSEK. Nedläggningen av filialen har ingen påverkan på kassaflödet. Under mars månad 2017 avyttrades dotterbolaget Just Search SARL i Frankrike och en positiv resultateffekt på 4,1 MSEK redovisades under första kvartalet 2017.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil