Därför Binero

Det självklara valet för svenska företag som vill göra resan mot molnet.

Vi är en lokal helhetsleverantör av molntjänster och digital infrastruktur, som till skillnad från de stora IT-jättarna kan arbeta snabbt och nära våra kunder. För oss är det en självklarhet att anpassa lösningen efter varje budget och behov. Våra moderna infrastruktur- och drifttjänster håller högsta prestanda och säkerhet, och klassas också som hållbara. Vårt hypermoderna datacenter norr om Stockholm är nämligen ett av världens mest klimatsmarta. Läs mer om varför du ska välja Binero som din IT-partner.

4 skäl att välja Binero för din molnexpansion

De flesta bolag hanterar känslig data i ett eller flera system och dagens medvetna kunder ställer allt högre krav. Med helt svenska molnlösningar slipper du oron över att ha exponerat dina medarbetares eller kunders data för utländsk lagstiftning. En lokal och nära molntjänstleverantör kan också erbjuda anpassade och kostnadseffektiva lösningar, där du som kund inte behöver bekymra dig över driften utan helt kan fokusera på utvecklingen av din tjänst.

Svenskt och säkert – för din och dina kunders skull

Medvetenheten kring dataintegritet och säkerhet är hög, inte minst sedan införandet av GDPR och en ökad digitalisering av både vardag och arbetsliv. Även upplevt känsliga och sekretessbelagda områden, såsom exempelvis vårdkontakter, har genomgått en snabb digitalisering på bara ett fåtal år. En vanlig missuppfattning är att de utländska IT-jättarnas etablering av datacenter på svensk mark kringgår problematiken, men det är alltså molntjänstbolagets hemvist som avgör vilken lagstiftning som både er och era kunders data lyder under. Det är bara med en helsvensk molntjänstleverantör som ni kan försäkra era kunder om integritet och dataskydd under svensk lag och GDPR.

Kostnadseffektivt – betala bara för det ni använder och behöver

Många bolag har system och tjänster med stora temporära strömmar av användare eller besökare. Dessutom behöver du planera och ta hänsyn till hur verksamheten växer, eller kanske inte växer. Då är det viktigt med en skalbar lösning, för att du ska nå en bra kostnadseffektivitet. När det går snabbt och enkelt, helst automatiskt, att skala både upp och ner efter behov så betalar du bara för de resurser som faktiskt behövs och förbrukas.

Se också till att välja en molntjänst med raka och förutsägbara prismodeller. Undvik tjänster med instegskostnader, bindningstider eller otydligheter såsom exempelvis extra avgifter för trafikkostnader (något som ofta tillkommer i efterhand i utländska molntjänster). Det här är extra viktigt för dig som arbetar på ett bolag i tillväxt, eftersom ni annars riskerar förlora både i tempo och pengar vid framtida expansion.

Högt serviceåtagande – så att ni kan fokusera på annat

Det kan upplevas svårt att komma i direkt kontakt med och få snabb hjälp av sina globala IT-leverantörer. Svenska kunder ses som relativt små och du erbjuds ofta generiska tjänster trots att ni har specifika, kvalificerade behov och krav. Vi som lokal molnleverantör har helt enkelt bättre möjligheter till ett mer långtgående serviceåtagande och ansvar för dig som kund. Med oss på Binero får du skräddarsydda lösningar, med tydlig prissättning, bättre tillgänglighet och support. I slutändan innebär det ökade möjligheter till riktigt konkurrenskraftiga erbjudanden till era kunder. Detta oavsett var på resan mot molnet som ni befinner er. En ren molnlösning är inte rätt för alla, alltid, utan kan behöva kompletteras med exempelvis colocation i närområdet.

Fortsatt låga miljöbetyg för globala aktörer – Binero tar täten för grönare IT

Du som företagare har idag regulatoriska, politiska och sociala krav på dig att minska ditt koldioxidavtryck. Med en global datatrafik som mer än fördubblas vart fjärde år, samt ökande fokus på redan insamlat data genom maskininlärning och AI, blir därför frågan om datacenter och deras stora miljöpåverkan en högst central fråga.

Genom att göra ett klimatmedvetet val av leverantör för molntjänster och colocation kan både ni som bolag och era kunder ta rejäla kliv framåt i era miljömål.

Vi på Binero har ett långtgående miljöåtagande, till skillnad från de globala aktörerna som satt snabb utbyggnad före hållbarhet. Vårt datacenter utanför Stockholm är byggt i samarbete med vår energipartner E.ON och tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell. Till exempel använder vi  överskottsvärmen för att värma bostäderna i kommunen. Det här är en helt unik modell som uppmärksammats globalt.

Vårt moln är inte som andra. Det är svenskt, säkert och klimatsmart.

Läs mer om Binero.Cloud

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en bred portfölj av moln- och digitala infrastrukturtjänster, alltid med stöd av svensktalande support och kundservice.

Hos oss kan du kombinera många olika lösningar såsom exempelvis privata och publika molntjänster, colocation, dedikerade servrar och disaster recovery. Vi har lösningar både för dig som vill hantera din IT helt på egen hand eller vill ha hjälp med allt från design, implementation och drift av plattformen.

Vi betraktar varje uppdrag som helt unikt och tar fram skräddarsydda lösningar och en situationsanpassad design. Ett åtagande vi kan uppfylla tack vare vår kunskap, erfarenhet och stora verktygslåda. Genom att kombinera smart skapar vi lösningar för varje budget och behov.

Vill du veta mer om Binero?

Kontakta mig för frågor och funderingar om vad vi kan erbjuda dig som kund eller samarbetspartner.

Charlotte Darth

CEO

E-post

charlotte.darth@binero.com