Amazon klimat molntjänster 5 februari 2020

Molnjättarnas egna anställda klimatprotesterar

Anställda på Amazon och Google protesterar öppet mot sina arbetsgivares bristande klimatåtaganden och att man säljer sina tjänster till olje- och gasbolag. Och man låter sig inte tystas ens med hot om avsked.

Amazon har längre kritiserats för sina bristande miljöåtaganden. Till exempel har de år efter år fått låga betyg i Greenpeaces Click Clean-rapport som bedömer hur pass klimatvänliga IT-jättars datacenter är, framför allt kritiseras Amazon för att man förlitar sig på fossila bränslen för driften av sina datacenter, samtidigt som man visat en bristande transparens kring sina klimatåtaganden.
Amazons molnlösningar, maskininlärningsverktyg och andra resurser används också runt om i världen, däribland av stora oljebolag som letar nya platser att borra på. Att minska tillgången till dessa kraftfulla verktyg skulle vara ett hårt slag för dessa bolag och deras ansträngningar att utvinna mer olja, i en tid då vi måste lämna fossila bränslen i marken. Amazon har emellertid uttryckligen lovat att fortsätta arbeta med dessa den här typen av bolag (något man motiverar med att man ”kan hjälpa dem till en snabbare omställning”).

Intern kritik mot Amazons miljöplan

De senaste åren har Amazon utåt sett ändå tagit några kliv i rätt riktning. Till exempel har man satt upp en klimatplan om att vara koldioxidneutrala 2040 (konkurrenten Microsoft har samma mål, men med 2030 i kikarsiktet). Men, många menar att Amazons ansträngningar bara är spel för gallerierna och ett ton teatersmink – snarare än något som företaget verkligen brinner för. En del av planen, som att driftsätta hundratusentals elfordon för leveranser inom några år, är än så länge också att betrakta som önsketänkande. Och kritiken kommer inte minst från de egna leden.

I april 2019 undertecknade nästan 8000 Amazonanställda ett öppet brev till Jeff Bezos och Amazons styrelse där man kritiserade företagets bristande ansträngningar för att minska utsläpp, försäljningen av AWS-tjänster till olje- och gasföretag och att Amazon gjort företagsdonationer till klimatförnekande organ. I brevet skrev man bland annat ”Amazon har resurser och storlek för att tända världens fantasi och omdefiniera vad som är möjligt och nödvändigt för att adressera klimatkrisen.”

Jeff Bezos lyssnade inte på kritiken

Gruppen, som verkade under namnet ”Amazon Employees for Climate Justice, presenterade totalt elva oberoende förslag under bolagets aktieägarmöte i maj – men alla förslagen röstades ner och Jeff Bezos vägrade att lyssna på dem. Aktieägarna röstade också mot ett förslag om att begränsa försäljningen av Amazon Web Services kontroversiella ansiktsigenkänningsverktyg, Rekognition, samt ett förslag om att ändra hur Amazon delar data om löneskillnader mellan kvinnor och män.

I klimatförändringsförslaget, som kan läsas här, konstaterar gruppen att Amazon själva redan lider av effekterna av klimatförändringarna, och exemplifierar detta med flera incidenter där Amazons datacenter och tjänster drabbats av störningar och strömavbrott till följd av kraftiga regn, översvämningar, torka, vattenbrist, skogsbränder och tornados.

Men, skriver gruppen vidare: ”Amazon är inte bara ett offer för klimatförändringarna – bolagets verksamhet bidrar även väsentligt till problemet genom att kol fortfarande driver Amazons datacenter, samtidigt som diesel, bensin och jetbränsle fortfarande används i stor utsträckning för Amazons paketleveranser.”

Cirka 50 medlemmar i protestgruppen deltog vid aktieägarmötet. Emily Cunningham, gruppens talesperson tillika UX-designer på Amazon, höll ett tal vid mötet där hon bad att Jeff Bezos skulle komma upp på scenen för att höra förslaget, något Amazons grundare och världens rikaste människa avstod.

”Utan djärva, snabba åtgärder kommer vi att förlora vår enda chans att undvika en katastrofal uppvärmning. Det finns ingen fråga som är viktigare för våra kunder och för vår värld än klimatkrisen, sa Emily Cunningham och tillade:
”Vi har talang, passion, fantasi. Vi har storleken, hastigheten och resurserna. Jeff, allt vi behöver är ditt ledarskap.”

Efteråt påpekade gruppen i ett uttalande: ”Jeff förblev frånvarande på scenen, ignorerade de anställda och ville inte tala med dem. Jeffs passivitet och brist på meningsfulla svar understryker hans avfärdande av klimatkrisen och hur Amazons styrelse fortsätter att nedprioritera Amazons roll i klimatnödläget.”

Hotar sparka anställda som kritiserar

Där hade det hela kunnat städats undan som ett misslyckat försök att påverka inifrån och allt hade kunnat fortsätta som ”business as usual”. Men i början av 2020 uppdagades att Amazon ändrat i sin policy för vad anställda får och inte får prata om. Detta skedde efter att några av medlemmarna i ovan nämnda sammanslutning pratade med Washington Post i en artikel den 10 oktober, som bland annat tog upp Amazons svaga klimatlöfte och hur man fortsätter att samarbeta med industrier som utvinner fossila bränslen och därmed driver på klimatkrisen.

Flera anställda fick därefter e-postmeddelanden från HR-avdelningen, där de uppmärksammades på att de misstänktes ha brutit mot företagets externa kommunikationspolicy och varnades för att ”fullständiga brott mot policyn kan leda till formella åtgärder, som ett avslutande av din anställning hos Amazon.”

Den nya externa kommunikationspolicyn uppdaterades som av en ren händelse den 5 september, en dag efter att anställda skickat ut ett internt e-postmeddelande om att delta i den världsomspännande klimatstrejken 20 september. I policyn har Amazon nu lagt in att all kommunikation måste ha en ”affärsmässig motivering” och att den måste ha förankrat stöd från den anställdes närmaste chef och den chef vars verksamhet främst påverkas.” Policyn fortsätter med att fastslå att företagets PR-avdelning måste granska alla förfrågningar och att det kan ”ta upp till två veckor för ett svar och / eller godkännande.”
Uttrycket ”Skjut inte budbäraren” tycks onekligen ha gått Amazons ledning förbi.

Låter sig inte skrämmas

Men de anställda låter sig inte skrämmas till tystnad. I stället har hundratals anställda gått ut med ännu en offentlig protest mot sin arbetsgivare, som publicerades på Medium den 27 januari, där man bland annat skriver:
”Our strength is in numbers. The idea is to intentionally break the communications policy so prolifically that it is unenforceable. As Martin Luther King Jr. said, “One has a moral responsibility to disobey unjust laws.” och uppmanar övriga anställda att skriva under och dela med sig av sin personliga syn på saken, något som i skrivande stund 386 Amazon-anställda redan har gjort. Det är mycket tänkvärd läsning, så ge det några minuter av din tid.

Google-anställda också missnöjda

Även Google har fått se sina anställda göra uppror mot vad de anser är klimatskadligt agerande från sök- och molnjättens sida. I november 2019 undertecknade över 1100 anställda på Google ett öppet brev där de kräver att företaget de arbetar för gör mer för att hantera klimatförändringarna.

Brevet uppmanar Google att förbinda sig att släppa en omfattande klimatplan som innehåller löften om ”noll utsläpp till 2030, noll kontrakt för att möjliggöra eller påskynda utvinning av fossila bränslen, noll finansiering för klimatförnekande eller försenande tankesmedjor, lobbyister och politiker, och noll samarbete med organ som möjliggör fängelse, övervakning, förskjutning eller förtryck av flyktingar eller utsatta samhällsgrupper.” Till exempel pekar man på hur Google Cloud har samarbetat med företag som Schlumberger, Chevron Corp och Total SA. För ett tag sedan tillkännagavs också ett gemensamt projekt med oljegiganten Saudi Aramco.

I september deltog tusentals Google-anställda i den globala klimatstrejken. Ungefär samtidigt tillkännagav Google det största företagsköpet av förnybar energi i historien, för att driva sina anläggningar. Men, kritikerna påpekade snabbt att det är en mycket mer hållbar strategi att minska sina initiala utsläpp i stället för att försöka kompensera för befintliga utsläpp.

Under de senaste åren har Googles anställda överlag blivit alltmer aktiva och protesterat mot avtal med militären och  gränsbevakningen samt hur Google hanterar anklagelser om sexuella trakasserier. I slutet av 2018 avbröt till exempel mer än 20 000 anställda sitt arbete i en protest mot hur Google betalat hundratals miljoner i ersättning till chefer som tvingats avgå efter att de utsatt anställda för sexuella trakasserier.

I ett försök att stävja dessa rörelser har Google på olika sätt straffat protestarrangörer, och förra månaden anklagades man också för att ha utvecklat ett internt övervakningsverktyg för att varna ledningen för stora sammankomster av anställda. I Zürich, där Googles största kontor i Europa är beläget, försökte man nyligen också avstyra anställdas möten om fackföreningar – något som väckte ännu mer ilska och dessutom hade den motsatta effekten att ännu fler anställda blev intresserade av att engagera sig i att få till stånd en facklig närvaro.

Den gamla parollen ”Don´t be evil” har med andra ord glidit över i något som snarare påminner om Gordon Geckos (ö/väl)kända ”Greed is good”.

Läs vidare
Visa alla artiklar