Molnet kan sänka klimatavtrycket 18 mars 2020

Molnet hjälper företag minska klimatavtrycket

Ökad virtualisering, bättre kylsystem och smartare nätverksteknik. Det är några av nycklarna till att datacenters energiförbrukning inte har skenat i takt med mängden data som skapas, lagras och hanteras. Men den klarast lysande miljöhjälten är molnet.

Molnet, och alla miljontals datacenter som driver det, har ofta ganska ensidigt pekats ut som en energislukande miljöbov. Ibland med all rätt – datacenter som drivs med hjälp av fossila energikällor är helt enkelt inte okej 2020. Men, det många ofta glömmer i debatten om molnets inverkan på klimat och miljö är att ju energieffektivare och smartare världens datacenter byggs, desto mer data, tjänster och applikationer kan de hantera och driva med allt mindre energi.

En ny studie, som publicerades i tidskriften Science, visar att även om energianvändningen i världens datacenter har ökat under det senaste decenniet, är denna tillväxt relativt försumbar jämfört med samma periods ökning av hur mycket data som processas (arbetsbelastningen) i datacenter. Studien pekar på att datacenters arbetsbelastningar sexdubblades mellan 2010 och 2018 – men den totala energiförbrukningen ökade bara med 6 procent.

Studien pekar på flera viktiga nycklar till den utvecklingen. Först och främst har större och effektivare servervirtualisering inneburit ökningen av servrarnas samlade energianvändning bara ökat med 25 procent under perioden, enligt forskningen. Mer energieffektiva portteknologier har också möjliggjort en tiofaldig ökning av IP-trafiken för datacenter med endast ”blygsamma” ökningar av energianvändningen i nätverksenheter. Dessutom har och moderna effektivare kylsystem gjort att datacenters PUE-tal (Power Usage Effectiveness) sjunkit drastiskt de senaste åren. I dag har många datacenter under 1,20 (eller ännu lägre)i PUE-tal, något som sågs som en utopi för några år sedan.

Delade resurser sänker klimatavtrycket

Men, den huvudsakliga anledningen till den förbättrade energieffektiviteten är förstås den kraftigt ökade övergången till molnet.  Men, kanske någon undrar, är inte molnet en rejäl energislukare? Jo, på vissa sätt kan det vara det, vilket vi skrivit om tidigare (inte minst är videostreaming och brytning av kryptovalutor rejält belastande för datacenter). Men det finns också en klar uppsida. Tack vare molnets resursdelning körs allt färre servrar på en minimal del av sin kapacitet, eftersom offentliga molntjänster kan dela beräknings- och lagringsresurser på sätt som är hundratals gånger mer energieffektiva.

För även om ett datacenter körs på låg kapacitet kräver det fortfarande att servrarna är igång, vilket innebär att de fortfarande kan konsumera stora mängder ström – inte minst om det handlar om äldre modeller av servrar. Denna typ av datacenter ägs ofta av företag som ännu inte har flyttat till publika SaaS- eller IaaS-moln – en flytt som redan från dag ett sänker ett företags miljömässiga fotavtryck kopplat till IT-tjänster. Ur ett miljöperspektiv är det därför enkelt att fastslå att de organisationer som ännu inte har migrerat till publika moln är de största koldioxidutsläpparna i IT-världen.

Som tur är omdirigerar allt fler företag och organisationer sina resurser från traditionella plattformar och tekniska lösningar till molnbaserade – vilket förstås i slutändan (för de allra, allra flesta) är det enda rimliga valet, med tanke på att det är i molnet all innovation och värdeleverans kommer ske i framtiden.

Läs vidare
Visa alla artiklar