Extra bolagsstämma 9 december 2019

Handlingar för Extra bolagsstämma 9 december 2019

Ladda ner handlingarna här nedan för att läsa vidare.

Kommuniké från extra bolagsstämma 9 dec 2019

Protokoll extra bolagsstämma 9 dec 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 9 dec 2019

Fullmakt

Styrelsens motiverat yttrande

Styrelsens redogörelse

Styrelsens fullständiga förslag till beslut omvinstutdelning

Revisorsyttrande