Bolagsstämma 6 maj 2021

Handlingar för Bolagsstämma 6 maj 2021

Ladda ner handlingarna här nedan för att läsa vidare.

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens förslag 2021

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Fullständiga villkor för teckningsoptioner Incitamentsprogram 2021_2024 I – Bilaga A

Fullständiga villkor för teckningsoptioner Incitamentsprogram 2021_2024 II – Bilaga A

Fullmaktsformulär_Power of Attorney form AGM 2021

Binero – Styrelsens fullständiga förslag till disposition

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2021_2024 I

Större aktieägares fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2021_2024 II