Bolagsstämma 15 april 2020

Handlingar för Bolagsstämma 15 april 2020

Ladda ner handlingarna här nedan för att läsa vidare.

Binero – Kommuniké årsstämma 2020

Protokoll från årsstämma i Binero Group AB 15 april 2020

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2020_2023-I16567086.2

Större aktieägares fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2020_2023-II16566931.2

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2020_2023-I16567086.1

Större aktieägares fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2020_2023-II16566931.1

Fullständiga villkor för teckningsoptioner incitamentsprogram 2020_2023-I-Bilaga-A16567089.1

Fullständiga villkor för teckningsoptioner incitamentsprogram 2020_2023-II-Bilaga-A16567013.1

Styrelsens fullständiga förslag till disposition

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens yttrande enligt 18.4-ABL

Information inför årsstämman 2020 mot bakgrund av Covid-19

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB publ 2020

Valberedningens förslag 2020

Binero Fullmaktsformulär 2020