internetdagarna 2019 27 november 2019

Integritetsfrågor het potatis på Internetdagarna 2019

Den här veckan inleddes med årets höjdpunkt för alla som älskar (och möjligen även alla som fruktar) internet och digital teknik, och intresserar sig för hur detta påverkar såväl människor och företag som samhället och världen vi lever i. Vi pratar förstås om Internetdagarna 2019 som i år firade 20-årsjubileum.

Under de 20 år som konferensen existerat har det som bekant hänt en hel del. I en introfilm fick vi till exempel veta att år 2000 hade drygt hälften av svenskarna tillgång till Internet – jämfört med blott tre procent fem år tidigare. Känns det som alldeles nyss? Det var det också, på sätt och vis. Ingen teknik i världshistorien har på så kort tid fått så stort genomslag och kommit att påverka människor och samhälle i så stor omfattning.

Men, Internetdagarna är lyckligtvis ingen tummelplats för nostalgi eller alltför långa blickar i backspegeln – utan fokus ligger på att se framtidens möjligheter, även om vi ofta behöver ta lärdom av misstag som begåtts i ett nära förflutet, något som var högst närvarande under många talarspår.  

Med drygt 200 talare och en uppsjö av intressanta spår och ämnen är det omöjligt att försöka sammanfatta allt på ett tillräckligt kortfattat sätt utan att ni slutar läsa redan efter några stycken. Därför väljer vi några av våra personliga favoriter från årets konferens, och länkar in video så att ni själva kan uppleva talen. 


Något som genomsyrade flera av årets keynotes var en kritik mot techbranschen, och inte minst mot Google och de sociala nätverken med Facebook och Twitter i spetsen. Danah Boyd inledde konferensen med ett tal som i vissa delar var en återblick till det internet hon växte upp med, fann vänner på och utbytte information över. Men det gör vi väl fortfarande, kanske ni invänder? Inte på det sätt Danah Boyd tänker på. Hon gav också kängor till de kommersialiserade sociala nätverken och till hur decentraliserat vårt internetbeteende blivit. Hon slog ett slag för att vi i stället ska börja ”hålla om varandra” på nätet igen, för att skapa ett bättre, mer inkluderande och förstående nätklimat i framtiden. 


Problemen med sociala nätverk återkom i måndagens sista keynote, av integritetsaktivisten Max Schrems. Han är grundare av medborgarorganisationen None Of Your Business och har på ett mycket uppmärksammat sätt visat hur mycket information Facebook samlar om sina användare och och hur dålig koll den sociala jätten har dataskyddsförordningar som GDPR. En ögonöppnare, om ni inte är införstådda med detta sedan tidigare. 


Detta tema var också bärande hos tisdagsmorgonens första huvudtalare. Harper Reed titulerades som futurist, men han var även CTO för Barack Obamas framgångsrika återvalskampanj 2012. Han berättade om hur många av de verktyg och arbetssätt han var med och tog fram, inte minst användningen av sociala medier för att nå väljare, i nästa val blev ”weaponized” och användes på betydligt mer illvilliga sätt av Trumps kampanj.

Och enligt Reed handlar den här problematiken också om att teknikföretag och internetaktörer alltid skapar saker ur ett best case-scenario, och inte överväger hur deras tjänster eller verktyg kan användas i fel händer. Han pekade också på problemen med att de också alltid sätter lönsamheten i första rummet och därför inte agerar mot till exempel fake news eller spridande av hat förrän de får hårda påtryckningar att göra det – eftersom de helt enkelt tjänar pengar på det. Om de däremot stänger av funktioner, slänger ut användare eller ändrar sina algoritmer för att ”städa upp” så riskerar de att börskursen sjunker. Framför allt är Reed en magnifik talare och bara det gör det värt att kika på hela hans keynote.  

De flesta företag är sårbara för social engineering

 Efter lunch bjöds vi på ännu ett lite skrämmande tal, men om en helt annan problematik, från social engineering-experten Jenny Radcliffe – som ofta brukar kallas jediriddare, på grund av sin extraordinära övertalningsförmåga och ”tankeläsning”. Social engineering handlar kort och gott om att ”hacka” den mänskliga hjärnan, och är det vanligaste (och ofta allvarligaste) angreppstypen som drabbar dagens organisationer. Har du inte koll på hur det fungerar? Då bör du definitivt sätta dig in i det – risken är överhängande att du och din organisation är mer lättlurad än du tror. 

Våga föreställa dig framtiden fullt ut

Ett av spårvalen vi gick på var en framtidsdag med Kairos Future, som förutspådde vilka trender och tekniker som organisationer sannolikt måste ha koll på i framtiden. Det mest uppseendeväckande var en föreläsning av analytikern Rikard Molander som på ett underhållande sätt tog upp vad företag kan ta lärdom av från science fiction-författare och deras verk.

En av de viktigaste lärdomarna är att aldrig ta avstamp i nuet när vi planerar vår framtid, utan att i stället fullt föreställa oss hur morgondagen kommer att se ut, hur människor lever då och skapa och omforma oss och våra organisationer utifrån den föreställda visionen. Har vi detta i åtanke kan vi ta klivet mot framtiden med ännu mer entusiasm – och förhoppningsvis bättre träffsäkerhet!

Läs vidare
Visa alla artiklar