Har vi backup på vår server? och hur länge sparas dem?

Backup ingår inte vid köp av server utan är en tjänst som måste beställas. Om ni har backup på er server så tas det en komplett image backup på servern varje natt som används vid återställning av servern. Våra backuper sparas i 30 dagar.

Visa alla frågor & svar