Är det möjligt att utöka prestanda på vår server?

Ja det är möjligt. Resurser som t.ex. CPU Cores, RAM minne och diskutrymme går att utöka om det önskas. Kontakta vår support och ange vad ni vill utöka så kommer ni få prisuppgifter som sedan behöver godkännas. Därefter genomför vi arbetet av att utöka resurserna.

Visa alla frågor & svar