Vad är RAM?

Mängden RAM (internminne) som du har till din instans. Det anges som mängden i GB och totala kostnaden för detta.

Visa alla frågor & svar