Vad är Patchning?

Tjänsten innebär att vi håller koll på viktiga säkerhetspatchar och applicerar dem vid speciella patchfönster. Akuta säkerhetspatchar kan appliceras direkt om så anses nödvändigt för att undvika säkerhetsproblem.

Visa alla frågor & svar