Vad är Backup Veeam?

Detta är en imagebackup som erbjuds där vi tar en komplett backup av hur hela servern såg ut vid tillfället då backupen togs. Dessa backuper sparas, om inte annat överenskommits, upp till 30 dagar och en backup per dag.

Visa alla frågor & svar