FAQ - Fakturor

Vad är Backup CDP?

Detta är en filbackup som tar en så kallad inkrementell backup, dvs den kopierar en komplett kopia av servern och efterföljande backuper kopierar endast ändrade filer från detta. Dessa backuper sparas, om inte annat överenskommits, upp till 30 dagar och en backup per dag.

«

»