FAQ

Fakturor

Här finner du svar på olika frågor som har med din faktura och dess innehåll att göra.

Vad är CPU Core?

Detta är motsvarande en processorkärna som tilldelats till din instans. Det anges som antal (hur många du har) och totala priset för dem.

Vad är RAM?

Mängden RAM (internminne) som du har till din instans. Det anges som mängden i GB och totala kostnaden för detta.

Vad är HDD?

Mängden hårddiskutrymme du har på din server. Det anges som mängden i GB och totala kostnaden för detta.

Vad är Patchning?

Tjänsten innebär att vi håller koll på viktiga säkerhetspatchar och applicerar dem vid speciella patchfönster. Akuta säkerhetspatchar kan appliceras direkt om så anses nödvändigt för att undvika...

Vad är Övervakning?

Vi erbjuder som extratjänst möjlighet att övervaka tjänster på din server och servern själv. Detta innebär att vissa checkar sätts upp som kontrollerar om tjänsten svarar och...

Vad är Backup Veeam?

Detta är en imagebackup som erbjuds där vi tar en komplett backup av hur hela servern såg ut vid tillfället då backupen togs. Dessa backuper sparas, om...

Vad är Backup CDP?

Detta är en filbackup som tar en så kallad inkrementell backup, dvs den kopierar en komplett kopia av servern och efterföljande backuper kopierar endast ändrade filer från...